FTF temamøde om: "Hvor blev drengene af? – køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet"
Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 10.00 – 12.30 i FTF mødesal 5.
Emne: Drenge i Danmark klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end pigerne gør. I overgangen mellem ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser synes der at være et stort hul. Ca. 37 % af drenge med en gymnasial uddannelse er efter 3 år ikke kommet videre i systemet.
Der har indtil videre været begrænset viden om, hvor drengene egentlig bliver af efter bestået eksamen, og hvorfor de i langt mindre grad end pigerne kommer videre i uddannelsessystemet.
Derfor har FTF inviteret Camilla Hutters, Center for Uddannelsesforskning under DPU, til at komme med et oplæg om hendes nye rapport: "Hvor blev drengene af"? Rapporten belyser netop dette emne.
Sigtet med undersøgelsen er at afdække, hvorfor flere mandlige end kvindelige studenter fravælger at tage en videregående uddannelse, hvad de laver i stedet for, og hvilken betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit, familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse. Undersøgelsen har særlig fokus på de mandlige studenters forløb efter gymnasiet, men giver også  indblik i de kvindelige studenters forløb.
Efter Camilla Hutters oplæg vil der være god tid til spørgsmål, kommentarer m.m.
Tilmelding skal ske til lifo@ftf.dk senest den 2. februar 2012.
Rapporten: "Hvor blev drengene af? – køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet findes på følgende link: