Det nye uddannelsesprogram, ”Erasmus for alle” venter stadig på godkendelse, efter EU-landenes undervisningsministre på et rådsmøde i Bruxelles blot diskuterede programmet kort, da ministrene venter på Europa-Parlamentets holdning. Rådet vil benytte ventetiden til at analysere programmet i detaljer og også vente på Det Europæiske Råds vedtagelse af den syvårige budgetramme. De forhandlinger brød sammen fredag, og uddannelsesprogrammet er afhængigt af bevillingerne i EU’s budgetter.

Europa-Parlamentet er forsinket med arbejdet med forslaget. Udvalget, der behandler det, er nu klar og formanden for udvalget, Doris Pack, lægger op til at ændre navnet for programmet fra ”Europa for alle” til ”YES Europa”, hvor yes nok skal forstås som ja til Europa, men også dække indholdet, der er Youth-education og sport – ungdom, uddannelse og sport.
Forslaget erstatter på den måde en række programmer for ungdom og uddannelse, hvoraf det kendteste er Erasmus Mundus. I EU-Kommissionens forslag sættes der 19 milliarder euro (142 milliarder kroner) af over den syvårige periode. Pengene er fordelt, så der afsættes 16,7 milliarder euro til uddannelses- og ungdomsprojekter, der dermed får hovedparten.
Af dem henter det gamle Erasmusprogram, der giver muligheder for uddannelse i udlandet, hovedparten. Der afsættes 65 procent af beløbet til det, der hedder den enkeltes læringsmobilitet. Navnet Erasmus bevares udadtil og dækker videregående uddannelse i et andet land, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse, skoleuddannelse og også ”Erasmus unges deltagelse” og ”Erasmus sport”, der skal styrke det sportslige samarbejde.
Også studier og undervisning i den europæiske integration får støtte. Fem institutter, universiteter, centre og agenturer får støtte og herunder Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Europakollegiet i Brugge i Belgien, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt har gået, og også Det Europæiske Agentur for Undervisning af Personer med Særlige Behov i Odense.
Kilde: fagligt.eu