? LO finder det positivt at udvide faget ?Håndværk og design?, så det også skal findes i 8. klasse, og det er en god ide, at kommunerne får mulighed for at gøre det til et prøvefag. Men der mangler bud på, hvordan skolerne fx får de nødvendige værkstedsfaciliteter og de nødvendige materialeressourcer. Hvis det i realiteten stort set bliver det eksisterende tilbud, der smøres lidt tyndere ud, fordi der ikke er flere ressourcer, er det ikke godt nok, siger Ejner K. Holst i en kommentar til regering og DF?s udspil til mere praktik i folkeskolens udskoling.

? Forslaget om, at eleverne har ret til mere erhvervspraktik gennem en uge, de selv arrangerer, er også et lille skridt på vejen, men alt for begrænset. Det er dog heller ikke særlig visionært, hvis ikke det knyttes til en styrkelse af ?Uddannelse og Job?. Hvis rammerne for elevernes muligheder for at bearbejde oplevelserne og sætte dem i relation til deres egne ønsker og uddannelsesmuligheder ikke styrkes, er det et meget lille løft.

LO finder alle de konkrete initiativer meget begrænsede og håber, at det sidste initiativ om at igangsætte et egentlig praksisfagligt udviklingsprogram vil kunne betyde mere substantielle ændringer i balancen mellem det boglige og det praksis- og anvendelsesorienterede i udskoling. Desværre ser det også ud til at skulle rummes inden for de eksisterende ressourcer.

? Lidt mere ?Håndværk og design? og mulighed for selv at finde en uges erhvervspraktik mere, tror vi ikke på, er nok til at udfordre den ensidige vægtning som i dag findes i udskolingen af det boglige og det gymnasierettede. Der skal en helt grundlæggende ændring i balancen i folkeskolen til, og der skal også ressourcer til værksteder, materialer og lærerkompetencer, som viser, at det faktisk er noget, der prioriteres. Samtidig mangler vi også initiativer, der øger samarbejdet i udskolingen med ungdomsuddannelser og arbejdsmarked, siger Ejner K. Holst.

LO fremlagde tidligere i denne uge 15 forslag til hvordan man langsigtet kan forbedre balancen i folkeskolen, læs det her.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10