Anledningen er, at Regeringen snart åbner forhandlinger om, hvordan vi får en bedre overgang fra folkeskole til erhvervsskole, fordi prognoser viser, at vi kommer til at mangle 70.000 faglærte i fremtiden.

– Folkeskolen er fokuseret for ensidigt på de boglige fag i dag ? det gælder også 10. klasse. Der mangler respekt for og anerkendelse af de praktiske og anvendelsesorienterede dele af fagene ? især når vores børn kommer i de sidste klasser. Så er det jo klart, at mange unge blindt søger mod gymnasiet og fravælger uddannelser på erhvervsskoler, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

– Eleverne skal have mere forståelse for, hvad fagene kan anvendes til bl.a. gennem de praktiske fag. Og så skal de have en grundig viden om, hvad erhvervsuddannelser kan føre til, når de vælger ungdomsuddannelse. Vi ved jo, at lærerne har stor indflydelse på elevernes valg, og at de ved meget mere om gymnasier end erhvervsskoler. Derfor bør lærerne selvfølgelig også vide mere om mulighederne i de erhvervsrettede uddannelser, som de jo ikke selv har gået på.

Alle forslagene kan findes gennem linket nedenfor. De fire vigtigste forslag præsenteres kort her:

  1.  Indfør et ungdomsår. LO foreslår, at man laver de eksisterende 10. klasser om, fordi det i dag er meget tilfældigt og for orienteret mod de forudgående grundskoleår, hvad de enkelte 10. klasser tilbyder de unge. Et ungdomsår skal derimod være et sted, hvor man løfter de unge og sætter dem i gang i retning af ungdomsuddannelserne.
  2. Bedre faciliteter til de praktiske fag i grundskolen. Der er behov for en væsentlig opgradering af værksteder, materialer og udstyr, så det kan ses, at det er ment alvorligt, når eleverne skal arbejde med disse områder.
  3. Erhvervspraktik bør gøres obligatorisk for folkeskoleelever.
  4. Lærerne bør have et kompetenceløft i mere praktisk retning. Du kan læse LO?s samlede udspil med de 15 forslag her.

Læs LO’s 15 forslag til “Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse” her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.