Det kniber stadig med at holde fokus på det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Det viser dugfriske tal.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har offentliggjort resultaterne af undersøgelsen Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats 2012. I undersøgelsen deltager mere end 4.800 arbejdsgiver- eller medarbejderrepræsentanter fra i alt cirka 3.600 danske arbejdspladser.
Frem til 2020 vil NFA hvert andet år gennemføre tilsvarende undersøgelser af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Resultaterne viser blandt andet, at der stadig er problemer med virksomhedernes fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En tredjedel af arbejdspladserne har således ikke undersøgt det psykiske arbejdsmiljø de seneste tre år.
Til sammenligning har syv procent af virksomhederne ikke gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) indenfor de seneste 3 år.

Undersøgelsen viser også, at mange ledere kun i ringe grad eller slet ikke bliver uddannet i at håndtere problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø.
FTF mener, at for få ledere er klædt på til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
Især svært for mindre virksomheder
Det fremgår også af undersøgelsen, at de små arbejdspladser med under 10 ansatte i mindre grad får gennemført arbejdsmiljøindsatsen. Det gælder både APV, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og tiltag mod vold, mobning og konflikter og skænderier.
FTF vurderer, at små virksomheder ofte har svært ved at håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet. Det skyldes blandt andet, at de ikke har en arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøgruppe med særligt ansvar for arbejdsmiljøet.
NFA har offentliggjort 16 fakta ark om forskellige aspekter af arbejdsmiljøindsatsen. Desuden er det muligt at se arbejdsmiljøprofiler for forskellige brancher og virksomhedsstørrelser og sammenligne resultaterne på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.
I efteråret vil det blive muligt selv at opbygge tabeller med resultater fra undersøgelsen i en interaktiv arbejdsmiljødatabank.
De 16 faktaark handler om:

 • Arbejdspladsvurdering
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
 • Forbedring af indeklimaet
 • Forebyggelse af fysisk overbelastning
 • Forebyggelse af mobning, konflikter og skænderier
 • Forebyggelse af problemer med kemikalier, dampe, gasser, røg, støv og vådt arbejde
 • Forebyggelse af støjproblemer
 • Forebyggelse af stress
 • Forebyggelse af vold eller trusler om vold
 • Forebyggende indsats vedrørende ulykker
 • Prioritering af arbejdsmiljø
 • Særlig vejledning til nyansatte og unge
 • Tilbud om sundhedsfremme
 • Vejledning og instruktion
 • Årlig drøftelse af samarbejdet om sikkerhed og sundhed