I juni droppede EU-kommissionen en række vigtige direktiver, der skulle beskytte ansattes arbejdsmiljø. Både cancerdirektivet og barselsdirektivet røg på gulvet, fordi man vil lette virksomhedernes for "byrder" i form af nye regler.
I Danmark bruger vi forsigtighedsprincippet, men EU-kommissionen mener, at det skal være 100% bevist, at et stof giver kræft for, at man vil sætte grænser for det. 
Samme logik gør sig gældende i en række nye rådskonklusioner, som det italienske EU-formandskab står bag. Her forslås det, at man skal fjerne byrder for erhvervslivet ved at forhåndsundtage små og mellemstore virksomheder, der har under 250 ansatte, fra fx arbejdsmiljøregler. Samtidig vil man fjerne en regel, hver gang en ny kommer til samt screene al lovgivning for, om det påvirker konkurrenceevnen positivt eller negativt.
EU’s ministre – herunder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen – mødes for at vedtage rådskonklusioner om konkurrenceevne på et ministerrådsmøde i Bruxelles den 4.-5. december.
”Regeringen må sætte foden ned og kræve et stop for EU’s forsøg på at fjerne vigtige arbejdsmiljøregler om sikkerhed og sundhed på jobbet. Det er en glidebane og farligt at fjerne vigtige EU-regler med en undskyldning om konkurrencerne og vækst”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Barselsregler droppes
Forslagene fra det italienske EU-formandskab er inspireret af det kontroversielle Stoiber-udvalg, der har som mål at fjerne regler for erhvervslivet. I juni droppede EU-kommissionen en række direktiver, som skal styrke sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø på jobbet, fordi det kan anses for en ”byrde” for virksomhederne. Det drejer sig fx om barselsdirektivet, der skal beskytte gravides ret til barsel, så gravide ikke bliver syge og nedslidte på jobbet. Men det røg på gulvet.
Det har skabt stor bekymring i europæisk fagbevægelse, og FTF har derfor kontaktet erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen for at opfordre ham til at arbejde for at vigtige EU-regler om sundhed og sikkerhed og arbejdsmiljø bevares.
”Det er helt uacceptabelt, at gode og fornuftige forslag trækkes tilbage under henvisning til en dagsorden om at lempe administrative byrder. Hvad bliver det næste? Hvilke faggrupper må se deres arbejdsmiljøregler omtalt som en administrativ byrde, der skal fjernes?”, spørger Bente Sorgenfrey.

Stoiber spøger i kulissen
FTF har på vegne af europæisk fagbevægelse (EFS) siddet som medlem af det såkaldte Stoiber-udvalg, som meget aggressivt arbejder for at fjerne regler for virksomhederne. FTF har sammen med et mindretal i udvalget gået imod flertallets anbefalinger om bl.a. at forhåndsundtage små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte fra lovgivning. Samt gået imod ideen om, at fjerne en regel, hver gang en ny regel vedtages (one-in-one-out-princippet) samt kritiseret ideen om at screene al lovgivning ud fra, om det påvirker konkurrenceevnen positivt eller negativt.

FTF er dybt bekymret over, at flere af Stoiber-udvalgets anbefalinger er direkte indarbejdet i det italienske EU-formandskab udkast til rådskonklusioner vedrørende bedre regulering i EU (REFIT), som er planlagt til at blive endeligt vedtages på Rådsmødet i dag den 4. december 2014. I udkastet er flere af Stoiber-udvalgets anbefalinger taget med.

”Desværre er den nye Kommission og magtfulde kræfter i ekstremt fokuserede på, at der skal skabes vækst i EU ved at fjerne regler, der beskytter miljø, sundhed og sikkerhed på jobbet. I FTF mener vi, at der i stedet er brug for investeringer i job som vejen til vækst”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF’s internationale konsulent Heidi Rønne er inviteret til at tale om Stoiber-udvalgets arbejde på en konference i det italienske beskæftigelsesministerium den 4. og 5. december og vil her gøre opmærksom på EFS’ synspunkter.