Det magtfulde Stoiber-udvalg, som rådgiver EU-kommissionen, og er opkaldt efter formanden Edmund Stoiber, der er tidligere ministerpræsident i Bayern, fremlægger den 14. oktober en kontroversiel rapport. Et flertal af udvalgets medlemmer forslår drastiske ændringer af en række EU-regler, som vil risikerer at svække forbrugerne og ansattes sundhed og sikkerhed.
Et flertal i Stoiber-udvalget ønsker at forhåndsundtage alle virksomheder med under 250 ansatte fra en række regler. Eksempelvis har udvalget tidligere peget på muligheden for at undtage virksomheder fra at lave Arbejdspladsvurderinger (APV’er) samt overholde regler for fødevarekontrol og visse kontrolforanstaltninger for kemi i forbrugerprodukter mv.
FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, advarer EU-kommissionen mod at følge Stoiber-udvalgets rapport. FTF frygter, at arbejdsmiljøet vil forværres voldsomt på hele arbejdsmarkedet, hvis EU beslutter at lade så mange virksomheder slippe for regler om arbejdsmiljø for at sætte gang i vækst og økonomi.

FTF vil have regeringen til at stå fast på, at de ansattes sundhed og sikker ikke må svækkes i EU. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen bør derfor tage klar afstand fra forslagene og følge sagen tæt i Ministerrådet, hvor forslagene skal diskuteres, mener FTF.
”Det er den helt forkerte vej at gå, hvis EU-kommissionen vil svække sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for at komme ud af krisen. Jeg er meget bekymret over den nye rapports anbefalinger. Det er samtidig bekymrende, at EU-kommissionen i sin vækststrategi fra sidste år kalder arbejdsmiljøregler for en ”byrde” for virksomhederne. Vi har brug for investeringer og nye job – ikke dårligere sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der også er medlem af styrekomiteen i den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS).
”Jeg vil tage sagen op sammen med mine europæiske kolleger i EFS. Det er afgørende, at lønmodtagerrettigheder ikke svækkes”, siger Bente Sorgenfrey.
Ny kommissær skal bane vejen for færre regler
Formanden for Europakommissionen Jean-Claude Juncker har for nylig udnævnt tyskeren Frands Timmermanns til 1. vicepræsident, og han bliver de facto den mest magtfulde kommissær. Han skal have regulering af erhvervslivet som sit hovedområde og vil få en slags vetoret overfor de andre kommissærer, hvis han kan henvise til, at deres forslag vil betyde reguleringsmæssige byrder for erhvervslivet.
Det forlyder, at Frands Timmermanns skal stå i spidsen for lanceringen af Kommissionens vækstplan. EU-kommissionen og formanden for Kommissionen har dermed lagt op til, at hovedvejen til vækst og job er fjernelse af administrative byrder for virksomheder.
”Det er et problem, at EU ikke satser mere på sociale investeringer i job og velfærd. At fjerne regler for erhvervslivet kan være en god ide, hvis de er overflødige. Men der skal ikke fjernes regler, som beskytter borgernes sundhed og sikkerhed, herunder kravet om arbejdspladsvurderinger på alle arbejdspladser”, siger Bente Sorgenfrey.

Sikkerhedsregler er en ”byrde”
Den nye rapport fra Stoiber-udvalget kommer som oplæg til en større afbureaukratiseringsproces, som EU-kommissionen vil sætte i gang i den kommende tid. Målet er at fjerne de regler, som er en administrativ byrde for små og mellemstore virksomheder. EU-kommissionen skriver i sit udspil ”REFIT” fra oktober, at regler om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er en byrde. 
Derfor vil Kommissionen se på, hvordan man kan undtage arbejdsgiverne for at følge regler for bl.a. arbejdsmiljø og arbejdsforhold. Arbejdsgiverne i EU har i flere undersøgelser klaget over, at arbejdsmiljøregler og lovgivning om arbejdstid er en byrde for dem.

EU-kommissionen har allerede med virkning fra juni 2012 besluttet, at små virksomheder med under ti ansatte som udgangspunkt skal undtages fra en række regler om bl.a. arbejdsmiljø og arbejdstid, mens mellemstore virksomheder med under 250 ansatte skal slippe med færre krav og regler. De små virksomheder er endnu ikke blevet undtaget fra arbejdsmiljøregler, men det skyldes et massivt pres fra europæisk og dansk fagbevægelse.
Udvalg er splittet
Fire ud af 15 medlemmer af Stoiber-udvalget er imod de nye anbefalinger. Deres synspunkter præsenteres i en "afvigende udtalelse", der vil blive offentliggjort sammen med den endelige rapport den 14. oktober. De fire medlemmer af udvalget repræsenterer forbrugerne (BEUC), miljøorganisationer (G10), folkesundhed (EPHA) og arbejdstagerne via Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS). EFS repræsentant i Stoiber-udvalget er international konsulent i FTF, Heidi Rønne. FTF har således repræsenteret de europæiske arbejdstagere i udvalget.
De fire organisationer mener, at flertallets anbefalinger, der forsøger ​​at reducere de samlede omkostninger for erhvervslivet, vil ske på bekostning af sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.
At undtage små- og mellemstore virksomheder (SMV)med under 250 ansatte fra en række ‘EU-forpligtelser’ er en glidebane, mener de fire medlemmer.  SMV’erne udgør 90 af alle virksomheder i EU og stort set alle arbejdspladser i Danmark.
”Jeg går ind for afbureaukratisering og er enig i målet om flere job og vækst i EU. Men de her forslag vil føre Europa 30 år tilbage i tiden, hvad angår beskyttelse af ansatte, forbrugere og miljø. Det vil måske glæde erhvervslivets lobbyister, men være til stor skade for Danmark og resten af EU”, siger Bente Sorgenfrey.