To af dine kolleger er sygemeldt – forestil dig det. Den ene, fordi hun er faldet på en glat trappe på arbejdspladsen og fået et kompliceret benbrud. Den anden, fordi han er gået ned med stress som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Hvad er mest alvorligt? Hvilken situation er mest ulykkelig for den enkelte, og hvilken sygemelding er dyrest for samfundet i behandling, sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste?
På trods af at begge sygemeldinger er alvorlige, har store konsekvenser for den enkeltes liv og koster samfundet dyrt, har samfundet valgt at satse mere på at forebygge den ene sygemelding frem for den anden.