Rutiner bliver brudt, kolleger skiftet ud og opgaverne ændret. Forandringer er et grundvilkår for de fleste virksomheder. Men de skal ske sammen med medarbejderne for ikke at skade arbejdsmiljøet.
Derfor har Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i fællesskab udgivet en ny pjece med 22 råd til, hvordan I som arbejdsplads sikrer det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. FTF har været med til at udgive pjecen, og formand Bente Sorgenfrey er positiv over resultatet.
"Det handler om medarbejdernes helbred. Vi skal forebygge nedslidning som resultat af forandringer. Derfor er det meget positivt, at vi arbejder sammen om det psykiske arbejdsmiljø," siger hun.

Husk medarbejderne
Medarbejderne skal inddrages, hvis forandringer på arbejdspladsen skal blive en succes. Det stod klart allerede I efteråret 2012, da FTF undersøgte det psykiske arbejdsmiljø i flere af sine forbund.
Ni ud af ti adspurgte deltagere havde i løbet af de seneste to år oplevet negative forandringer på arbejdet. Og halvdelen af dem sagde, at de ikke havde haft indflydelse på forandringerne. Som arbejdsplads er det vigtigt at sikre det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.
De nye anbefalinger skal hjælpe med at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i forandringsprocessen. Både i den periode, hvor arbejdspladsen arbejder med forandringen og i den nye situation, efter at forandringen er implementeret.
Flere råd på vej
Den nye pjece om psykisk arbejdsmiljø og forandringer er udviklet som led i "Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020", der blev indgået i marts 2011. Her aftalte Folketinget at reducere andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, med 20 procent inden 2020. For at nå målet, blev aftaleparterne enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen skulle se på metoder, der kan afhjælpe problemer med psykisk arbejdsmiljø.

De 22 anbefalinger tager udgangspunkt i den seneste arbejdsmiljøforskning på området (PSYRES projektet). Forskningen peger på, at forandringer i arbejdet kan have en negativ virkning på det psykiske arbejdsmiljø. Det positive perspektiv er, at forandringer, der bliver til i god dialog mellem ledelse og medarbejdere, kan øge trivslen på arbejdspladsen.
Pjecen vil blive fulgt op af andre initiativer.