I dag har regeringen præsenteret den første samlede, nationale innovationsstrategi. Den indeholder i alt 27 initiativer, der skal skabe mere innovation, vækst og beskæftigelse. Målet er, at Danmark i 2020 skal være blandt de fem mest innovative lande i OECD.
FTF har længe efterlyst en bedre samling af innovationspolitikken herhjemme. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte tager FTF godt imod strategien.
"Vi skal primært konkurrere på viden og ideer – både nu og i fremtiden. Derfor har vi brug for, at innovation gennemsyrer alle arbejdspladser og uddannelser. Der er mange gode takter i regeringens nye strategi, og vi ser frem til at føre strategien og målsætningerne ud i livet gennem partnerskaber og tæt samarbejde", siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Mere enkle ordninger på vej
Blandt initiativerne i strategien er offentlig-private partnerskaber om løsning af store samfundsmæssige udfordringer. Derudover skal de mange råd og ordninger gøres mere enkle. Strategien peger også mod mere innovation på alle uddannelser, så fremtidens medarbejdere bliver mere innovative.
"Vi har haft for mange og for spredte ordninger, der næsten kun har fokuseret på forskning og teknologi. Det er godt, at ordningerne nu bliver rettet mod vækst og konkrete problemer," siger Bente Sorgenfrey.

Hun er også glad for at strategien nu peger på, at innovation skal komme fra medarbejdere og brugere, som OECD også har peget på.
"Jeg håber, at forenklingen af de mange nuværende ordninger bliver gennemført, så medarbejdere og brugere bliver taget meget mere med på råd end tidligere. Det er rigtig godt at gøre innovation til en del af uddannelserne – og faktisk burde man også tænke i at efteruddanne alle dem, der allerede er ude på arbejdsmarkedet," siger FTF-formanden.
Det offentlige er vigtig
Bente Sorgenfrey peger også på, at den offentlige sektor har en central rolle i samfundets innovation. Det offentlige er og bliver en vigtig medspiller.
"Derfor havde vi gerne set, at strategien også anerkender, at der er behov for mere og bedre innovation "indefra" på de offentlige institutioner. En effektiv og innovativ offentlig sektor er nemlig vigtig for at skabe de bedste vækstbetingelser," slutter Bente Sorgenfrey.

Nogle af initiativerne i strategien sættes i gang umiddelbart, mens andre dele om fx rådsstrukturen nu skal igennem politiske forhandlinger, så de kan træde i kraft i 2014.