Videregående

Regeringens udspil til en SU-reform

Regeringen har fremlagt en reform af SU-systemet. Reformen forbedrer de offentlige finanser med 2 mia.kr. i 2020. Provenuet medgår til en styrkelse af den danske konkurrenceevne. Nogle af SU-forslagene kan medføre at unge gennemfører uddannelserne hurtigere, andre af forslagene er mere problematiske m.h.t. at opfylde dette formål.

Regeringen gør det lettere at skabe vækst

Danmark har fået sin første nationale innovationsstrategi. Den er hårdt tiltrængt og et godt skridt mod et mere innovativt Danmark. Brug strategien til at sætte medarbejdere og brugere i centrum for innovation til glæde for det private og offentlige, lyder opfordringen fra FTF.

Danmark spilder et stort potentiale for innovation

Professionshøjskolerne har et stort og desværre uudnyttet potentiale for at skabe innovation og bedre løsninger i blandt andet den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse. Ærgerligt at borgerne skal gå glip af bedre løsninger, mener de tre parter bag undersøgelsen.