Opdateret 25. februar 2013, kl. 16:11.
Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en reform af SU. Målet er bl.a. at få de unge til at gennemføre en uddannelse tidligere og spare statskassen for to mia.kr. Regeringen vil bruge pengene til lavere skatter og afgifter som led i aftalen om den Konkurrenceevnepakke, som ventes  at komme omkring 1. marts.
FTF bakker grundlæggende op om reformudspillet og er enig i, at flere unge skal starte tidligere på deres videregående uddannelse.
Desuden er det positivt, at der fortsat vil være op til i alt 12 måneders ekstra SU. Det vil give fleksible muligheder for, at studerende kan justere deres studievalg, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte – der stort set alle har en kort, mellemlang eller akademisk uddannelse.
Unge er allerede blevet hurtigere
Nye beregninger fra FTF viser i øvrigt, at staten har allerede sparet mange milliarder i SU-systemet, fordi de unge allerede har forkortet studietiden.
Fra 2006 til 2011 har danske studerende således i gennemsnit færdiggjort deres studie et år tidligere. Det svarer til en årlig besparelse på fire mia. kr.
De unge begynder også på uddannelserne i en lavere alder end hidtil, og hvis de bare fortsætter gennem uddannelserne med det studiemønster, man ser i dag, er der næsten statsgaranti for, at statskassen vil spare yderligere 1.3 mia. kr. årligt på en lavere gennemførelsesalder.
”Investeringer i uddannelse er en gevinst for hele samfundet, det ved vi bl.a. fra OECD. Og uddannelse skaber den produktivitetsforbedring, som regeringen også drømmer om. Danmark har brug for mere uddannelse – ikke mindre”, siger hun.