Regeringen vil afsætte 40 millioner kroner til at udvikle professionshøjskolerne og erhvervsakademierne gennem konkrete projekter. Ideen er at involvere mindst en privat eller offentlig virksomhed.Tiltaget er en del af regeringens innovationsstrategi, der er på trapperne.
Forslaget om innovationsprojekter bliver godt modtaget i FTF. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte, hvoraf mange bliver uddannet på netop de to uddannelsesinstitutioner, har FTF længe efterlyst et bedre samspil med erhvervslivet.

"Det er et rigtig fornuftigt initiativ, der lover godt for den kommende strategi. Vi har brug for mere innovation i hele samfundet og uddannelsessystemet. Initiativet kan være et første skridt hen mod en bedre udnyttelse af innovationspotentialet på professionshøjskoler og erhvervsakademier," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey og fortsætter:
"Samtidig er udspillet med til at skabe fornyelse og vækst. Både i private og offentlige virksomheder."
Hun peger også på, at FTF sammen med tænketanken DEA og Professionshøjskolernes Rektorkollegium i foråret netop har lavet en analyse af professionshøjskolernes innovationspotentiale.

Den viste, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale for innovation på professionshøjskolerne. Det skyldes blandt andet, at de er gode til at kombinere viden og praksis.
"Potentialet for mere innovation er stort. Det er behovet også. Problemet har bare været, at professionshøjskolerne og akademierne har været afkoblet det nuværende innovationssystem, fordi det har været meget fokuseret på forskning og teknologi. Det vil den kommende strategi forhåbentlig også tage fat på," siger Bente Sorgenfrey.
Pengene deles ud i forhold til aktivitet
Projektmidlerne skal udmøntes med en grundbevilling på en million kroner per institution, mens resten fordeles efter aktivitet. Projekterne skal også inddrage studerende og undervisere for at skabe bedre innovative kompetencer og udvikle uddannelserne.
Projekterne kan ifølge FTF-formanden også være en god måde at gøre både brugere og medarbejdere mere innovative.
"Det er positivt. Vi har nemlig fra starten peget på, at den kommende innovationsstrategi bør sætte medarbejdere og brugere i centrum. Det er dem, der med hjælp af ny viden og teknologi skal skabe forandringer på arbejdspladserne", slutter Bente Sorgenfrey.
Den endelige innovationsstrategi, som initiativet indgår i, forventes præsenteret i den nærmeste fremtid.