Regeringen er ifølge Politiken i gang med at en fælles strategi for, hvordan 60 procent af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Herunder indgår overvejelser om kvaliteten af uddannelserne og samspillet med arbejdsmarkedets behov.
I FTF hilser formanden Bente Sorgenfrey det velkommen, at de mange forskellige uddannelser nu bliver tænkt sammen i én strategi. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte med korte og mellemlange uddannelser – herunder sygeplejersker, lærere, politibetjente og bioanalytikere.
"Vi er tilfredse med, at regeringen nu vil se på de videregående uddannelser som en helhed. Der har hidtil været al for meget silotænkning, der har hindret sammenhæng mellem uddannelserne og skabt ulige betingelser for de forskellige uddannelser," siger Bente Sorgenfrey.
Meget få penge til forskning
Hun peger på, at professionshøjskoler og erhvervsakademier uddanner over halvdelen af dem, der tager en videregående uddannelse. Men der bruges meget få penge på forskning og udvikling af viden på blandt andet professionshøjskolerne.
Ifølge Politiken fredag er et udvalg med flere ministre i øjeblikket ved at se på uddannelserne. Det er uddannelsesministeren, børne- og ungeministeren, økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren, erhvervs- og vækstministeren samt beskæftigelsesministeren. Målet med en sammenhængende strategi er at sikre, at unge i langt højere grad uddannes til arbejdsmarkedet.

FTF-uddannelserne retter sig allerede direkte mod bestemte fag.
"Men vi kan sagtens gøre uddannelserne mere praksisnære. Derfor har vi også foreslået at fokusere endnu mere på sammenhængen mellem teori og praksis. Når regeringen vil se på området som helhed, har FTF et stort ønske om at sikre de samme rammebetingelser for uddannelserne," siger Bente Sorgenfrey.
Skal se på det samlede tilbud
Regeringsudvalget skal også se på antallet af undervisningstimer på uddannelserne. Men kvalitet handler ifølge Bente Sorgenfrey ikke kun om timetal. Det handler om det samlede tilbud til den studerende – blandt andet feedback, vejledning og praktik.
"Der er mange elementer i kvalitet og de studerendes oplevelse af undervisningstilbud. Vi ved, at professionshøjskolerne allerede er meget langt med overvejelser om, hvordan man bedre kan få overblik over, hvad de enkelte uddannelser tilbyder. Det arbejde ser vi frem til og håber, at regeringen også vil inddrage erfaringerne derfra i de videre overvejelser", siger Bente Sorgenfrey.