Konferencen er bygget op omkring såkaldte videnpaneler af uddannelsesansvarlige, der med baggrund i erfaringer med samarbejdsaftaler med andre uddannelsesintitutioner giver visionen et realia-tjek.