Forandring er en fællesnævner for alle fag, og en af fagforeningernes fornemste uddannelsespolitiske opgaver er at sørge for, at uddannelserne holder trit med virkeligheden. Det var et af næstformand i LO Nanna Højlunds hovedbudskaber til FTF’s og LO’s fælles debatmøde om uddannelsespolitik:
"Et af tidens ord, disruption, handler jo netop om de helt grundlæggende ændringer på markedet, vi ikke nødvendigvis selv opdager. Hvis folk tager et skridt tilbage og ser på deres eget fag, tror jeg, at mange vil blive overraskede over, hvor meget der sker. Det er vi nødt til at være opmærksomme på i fællesskab," sagde hun.

Temaet for mødet var "uddannelsespolitiske udfordringer frem mod 2025", og debatpanelet bestod af repræsentanter fra HK, BUPL, Konstruktørforeningen, 3F og Dansk El-Forbund.
Fagforeningen som omdrejningspunkt
Mødet var det fjerde i en række af fem debatmøder, der skal munde ud i et fælles uddannelsespolitisk visionsoplæg. Oplægget skal forholde sig til store udfordringer, som medlemsorganisationerne allerede arbejder med nu.
I Dansk El-Forbund er de yderst opmærksomme på forandringerne, fortalte Benny Yssing fra uddannelsessekretariatet i Dansk El-Forbund:
"Kun 25 procent af medlemmerne i Dansk El-Forbund har arbejde som elektrikere i klassisk forstand. Vi er gået fra kabler og stikkontakter til at lave integrerede totalløsninger. Nogle elektrikere tager slet ikke lærlinge ind, og derfor har vi oprettet en helt ny uddannelse, så vi kan imødekomme behovet for viden om integrerede løsninger," sagde han.
Netop den type af udfordringer stiller fagforeningerne i en ny position, mener Gert Johansen, formand for Konstruktørforeningen:
"Vi skal fungere som et omdrejningspunkt, der sikrer, at uddannelserne er på højde med udviklingen – og helst også et skridt foran. Hvis ikke vi følger med, er vi heller ikke i stand til at styre udviklingen."
Det billede kunne både BUPL-formand Elisa Bergmann og HK-formand Kim Simonsen genkende. Også deres brancher står overfor store forandringer i form af automatisering og digitalisering.
Behov for politisk prioritering af uddannelsesområdet
Når forandringer står for døren, er uddannelse altafgørende. I 3F er en af hovedprioriteterne derfor at få løftet flest muligt fra at være ufaglærte til faglærte, sagde Søren Heisel, forbundssekretær i 3F:
"Vi kommer til at mangle 70.000 faglærte i 2025, og vi har et overskud på over 100.000 ufaglærte nu. Det er den altoverskyggende udfordring. Dem skal vi have løftet for virksomhedernes skyld, deres egen skyld og velfærdssamfundets skyld. Alle skal med."
Debatmødet blev afholdt umiddelbart i forlængelse af Folketingets åbning 4. oktober. FTF’s formand Bente Sorgenfrey havde netop hørt statsminister Lars Løkkes åbningstale og mente, at politikere er gode til at tale om uddannelse, men ikke prioriterer området højt nok.
"Jeg bliver noget træt i kæberne, når Lars Løkke står og taler og taler om uddannelse, mens han i realiteten bliver ved med at skære. Det er fint, at han takker os for trepartsaftalen og ser frem til de kommende forhandlinger. Men det er vigtigt, at vi som fagbevægelse fortsat får skabt debat om behovene på uddannelsesområdet."
Næste debatmøde afholdes 29. november 2016, hvor udkastet til visionsoplægget vil blive præsenteret og diskuteret.