Løn

Vurdering af politisk aftale om reform af fleksjob og førtidspension

Regeringens aftale med V, K og LA om reform af fleksjob og førtidspension indeholder en markant styrkelse af indsatsen. Nye ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne giver nye muligheder til personer med begrænset arbejdsevne. Men aftrapningen af løntilskuddet i fleksjob er unødvendig hård, og vil medføre en væsentlig nedgang i den samlede
indkomst for de fremtidige fleksjobbere.

Danske lønninger stiger mindre end i udlandet

EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for
arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik har i juni offentliggjort nye tal for udviklingen i lønomkostningerne internationalt. Dansk Arbejdsgiverforening har gjort det samme. Tallene er ikke helt identiske. Sekretariatet anser Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse for at være mest retvisende i forhold til de hjemlige diskussioner.

Positivt at ny aftale letter skatten på arbejde

Regeringen har fredag aften indgået en skatteaftale med Venstre og Konservative. FTF roser aftalen for at lette skatten på arbejde og for at droppe planerne om at forringe folkepensionen. Men det er uforståeligt, at man forhøjer lønsumsafgiften i finanssektoren. Det vil skade jobskabelsen i sektoren.

Din løn er blevet udhulet 18 måneder i træk

Priserne stiger mere end lønnen, og det betyder, at lønmodtagernes løn bliver mindre og mindre værd. Sådan har udviklingen været i halvandet år i træk. For at sikre købekraften, bør skatten ned for mellemindkomstgruppen, mener FTF.

FTF: EU skal ikke blande sig i løn

FTF vil have regeringen til at forklare EU-Kommissionen, at den skal blande sig uden om løndannelsen i de enkelte lande. Regeringen må forklare, at løn er et nationalt anliggende, lyder det fra FTF i et brev til statsministeren.