De små og mellemstore virksomheder er dem, der skaber nye arbejdspladser. De ventes at trække Europa ud af den økonomiske krise og har udsigt til mere EU-støtte for at sætte opsvinget i gang. Men de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, har ofte dårligere løn- og arbejdsforhold end de større. Det europæiske arbejdsmiljøinstitut i Bilbao har tidligere påvist, at der er flere arbejdsulykker i de mindre virksomheder end i de større.

En ny italiensk undersøgelse viser, at det er SMV’erne, der først og fremmest er ansvarlige for et løngab mellem den offentlige og den private sektor, og at offentligt ansatte får mere i løn end privatansatte. Det er således SMV’erne i den private sektor, der trækker lønniveauet ned. På de større virksomheder er lønningerne især for mænd meget lig dem, der er i den offentlige sektor.
Kvinder, der er ansat i den offentlige sektor, har i gennemsnit 34 procent mere i løn end kvinder, der arbejder inden for det privat. Mændene i den offentlige sektor tjener 25 procent mere end mænd i den private sektor, viser undersøgelsen, som Banca d’Italia har foretaget, og som det europæiske observatorium for arbejdsmarkedsobservationer, EWCO, offentliggør.
En del af forklaringen på de store forskelle er, at der er flere "hvidkitlede" i den offentlige sektor, mens der stadig er mange "kedeldragtede" i den private sektor. Men forskelle er der fortsat, når sektorer sammenlignes. Stadig er lønningerne bedre inden for den offentlige sektor. Analysen peger på, at der er flere overtrædelser af overenskomster i SMV’erne end i de større virksomheder. Det gælder også kønsdiskriminering og sort arbejde. SMV’erne sætter oftere lønningerne i forhold til præstationer end i de større virksomheder og inden for det offentlige. Analysen viser også, at beskæftigelsesgraden tilsyneladende spiller ind. Der er mindre forskelle i det ordlige Italien, hvor beskæftigelsen er høj, end i det sydlige, hvor den er lav.
Undersøgelsen fra Banca d’Italia kan hentes Find mere indenfor emnerne: