De tyske lønninger har taget et pænt sving i vejret i år, og det er et godt tegn, mener den Internationale Valutafond, IMF. Fonden, der normalt er kendt for at anbefale stram, økonomisk styring og står for nedskæringspolitik i en række lande, ser den tyske økonomi så stærk, at regeringen kan løse op og slippe kræfter løs, som skaber vækst. Til de kræfter hører højere lønninger og indenlandske investeringer, så det tyske forbrug kommer i vejret.

Chefen for IMF’s Tysklandsmission, Subir Lall, sagde på et internt telemøde for to dage siden, at også Tyskland bør tage fat på ubalancen i økonomien. Men den tyske ubalance er en anden en de fleste andre landes. For Tyskland har enorme overskud på udenrigshandelen. Derfor er de strukturelle problemer, som Tyskland står overfor, andre en i det øvrige EU.
Og hvad vi mener med det er, at hvis vi igen ser på arbejdsmarkedet, så er beskæftigelse stærk, arbejdsløsheden er lav og lønningerne stiger, så det lover godt for en mere indenlandsk orienteret vækst. We’ve already seen some of that in the first quarter where Germany has an astonishingly strong performance. Vi har allerede set nogle af det i første kvartal, hvor Tyskland har udvist en forbløffende stærk præstation, sagde Subir Lall. Han understreger, at den tyske arbejdsløshed ikke er præget af krisen, men at der skabes job. 
Så vi ser nu adskillige betingelser for et efterspørgselsstyret opsving i Tyskland, og det skyldes, at husstandenes og virksomhedernes bundlinjer er sunde, lønningerne er højere og omkostningerne ved at låne i bankerne er lave, sagde Subir Lall.
Højere inflation vil være normalt for processen
I sidste uge vedtog stats- og regeringslederne i EU på topmødet i Bruxelles økonomiske anbefalinger til Tyskland. I dem hedder det også, at der er basis for højere lønninger. Topmødet understreger dog, at stigningerne skal stå i forhold til udviklingen i produktiviteten og dermed ikke skabe inflation.
IMF peger ikke på problemer med en kommende inflation, men ser stigende priser og lønninger som noget, der kan føre til øget import og dermed rette op på noget af ubalancen i den tyske økonomi og den europæiske.
Det er muligt, at inflationen i Tyskland kan blive højere end gennemsnittet i eurozonen, og det vil igen være en fuldstændig del af den normale proces med at genskabe balancen, sagde Subir Lall.  
Tyskland har mangel på arbejdskraft på nogle områder blandt andet inden for sundhedssektoren og har kampagner i gang for at få arbejdskraft også fra europæiske lande, der har stor arbejdsløshed. IMF peger på, at den tyske arbejdsstyrke stadig er lille, og at man kan få flere tyskere ud på arbejdsmarkedet.
Subir Lall ser også muligheder i, at Tyskland bruger sin stærke økonomi og lave lånemuligheder til at få gang i produktion på nye områder.
Telekonferencen kan ses i udskrift Find mere indenfor emnerne: