Den nye rammeaftale om en skattereform, som regeringen netop har indgået med Venstre og Konservative, letter topskatten og øger beskæftigelsesfradraget. Det er et godt og nødvendigt tiltag, nu hvor lønmodtagerne har været tilbageholdende med lønnen.  De seneste beregninger fra FTF viser, at lønnen i både den offentlige og private sektor gennem længere tid har udviklet sig mindre end priserne, så lønnen er blevet udhulet gennem de seneste 18 måneder.

Et andet positivt element i aftalen er, at planerne om at forringe folkepensionen er blevet pillet af bordet. Der skal være en sikkerhed i at spare op, mener FTF, som er hovedorganisation for lærere, sygeplejersker, politifolk, bankansatte og andre faggrupper i den offentlige og private sektor.
”FTF er meget tilfreds med, at omlægningen af folkepension ikke gennemføres. Det betyder, at de der sparer op til pension ikke straffes, og at der stadig er et incitament til at spare op til pension”, siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey.
Aftalen betyder også, at man fastholder at forhøje lønsumsafgiften i den finansielle sektor, og det betyder, at medarbejderne i sektoren kommer til at betale dyrt for aftalen. Det er fuldstændig uforståeligt, at man i en tid, hvor målet er at skabe nye job, øger lønsumsafgiften, som virker i den stik modsatte retning. Med rammeaftalen vil en del af finansieringen af skattelettelserne findes også ved, at der skal spares 2,7 mia. kr. i forsvaret.
”Det er godt med skattelettelser for lav- og mellemindkomstgrupperne, men trist at FTF-medlemmer i forsvaret og bankerne skal betale. Vi havde hellere set, at nedsættelsen af rentefradraget, som regeringen foreslog, var en del af skatteaftalen”, siger Bente Sorgenfrey.