Danmarks Statistik og EURO-stat
Danmarks Statistik har offentliggjort arbejdsomkostninger i EU-landene samt USA for 1. kvartal 2012.

Danmarks Statistik sammenholder udviklingen i Danmark med EURO-stats opgørelse for hele EU og med udviklingen i USA. For 1. kvartal 2012 er EU-27 opgjort til 1,7 procent, Danmark er opgjort til 1,9 procent og USA er opgjort til 2,1 procent. Danmark har med andre ord en lidt større udvikling i lønomkostningerne end EU-gennemsnittet.

Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udgiver kvartalsvis en international lønstatistik med lønudviklingen for udlandet samt et sammenvejet udtræk for lønudviklingen, hvor man har valgt at vægte de enkelte lande med deres andel i samhandlen med Danmark.

DA når frem til en lønudvikling i fremstillingssektoren på 2,6 procent for udlandet mod 1,8 procent i Danmark og i USA. Tallene er for 1. kvartal 2012.

Hvad viser tallene så over en periode på et par år?
I tabel 1 er vist udviklingen i arbejdsomkostninger således som opgjort af Danmarks Statistik og EURO-stat i perioden 2008 – 2012. I 8 tilfælde ud af 17 mulige har Danmark haft en lavere udvikling end EU-27 og i et tilfælde, den allersidste observation for 1. kvartal 2012, haft en lavere udvikling end USA.