Løn

Regeringen risikerer at skubbe fleksjobbere væk fra arbejdspladserne

Reformen af fleksjob og førtidspension, som netop har været i høring, kommer til at skade fleksjobbernes muligheder for at komme i arbejde. Blandt andet fordi reformen ikke gør det attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte folk med nedsat arbejdsevne. Og for fleksjobbere virker den decideret som en økonomisk barriere for at søge nyt arbejde.

DR må betale 200.000 for at udelukke musikere

Arbejdsretten har idømt DR en bod på i alt 200.000 kroner for at udelukke musikere fra at spille live i flere programmer. DR valgte musikere i fagforening fra. DR får en stor bod, fordi det ikke første gang.

Nu er gode pensionsråd dyre

Nye regler for beskatning af kapitalpension tvinger ansatte til at tage stilling til, om de vil betale skat af deres kapitalpension nu eller vente. Faldgruberne er mange, og lønmodtagernes viden om reglerne har afgørende indflydelse på, om de mister penge.

FTF: EU skal ikke fastsætte mindsteløn

EU-Kommissionen pønser på at indføre mindsteløn. Der må ikke være for stor forskel landene imellem, lyder det. Det er slet ikke noget, kommissionen skal blande sig i, mener FTF.

Positivt at nye former for kommunikation med domstolene er på vej

FTF hilser det velkomment, at der er iværksat overvejelser om ændrede regler for forkyndelse af blandt andet stævninger. Et effektivt og hurtigt arbejdende retssystem tilgodeser lønmodtagerens mulighed for at få dom for sit lønkrav m.v., mens det stadig har en faktisk og væsentlig betydning for den pågældendes økonomi.

Vurdering af politisk aftale om reform af fleksjob og førtidspension

Regeringens aftale med V, K og LA om reform af fleksjob og førtidspension indeholder en markant styrkelse af indsatsen. Nye ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne giver nye muligheder til personer med begrænset arbejdsevne. Men aftrapningen af løntilskuddet i fleksjob er unødvendig hård, og vil medføre en væsentlig nedgang i den samlede
indkomst for de fremtidige fleksjobbere.