”De ansatte har med meget stor ansvarlighed reddet SAS fra konkurs. Forløbet har været voldsomt og prisen høj, og det er nu op til ledelsen at vise en vej ud af krisen for SAS” siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. 
Aftalen betyder, arbejdstidsloftet udvides fra 44 til 47,5 timer ugentligt, samtidigt med at varigheden af en enkelt arbejdsdag kan være op til 13 timer. Endelig afleverer de ansatte, hvad der svarer til en månedsløn. 
Kabinepersonalet starter med en månedsløn på knap 19.000 kr. og slutter på godt 30.000 kr., der opnås efter ca. 10 års ansættelse. 
Begejstringen hos Helge Thuesen, formand for CAU – kabinepersonalet i SAS kunne da også, efter aftalens indgåelse, ligge på et meget lille sted: 
”Jeg har sikre mine kollegaers job de næste to år. Det har kostet meget hjerteblod. Jeg er ikke tilfreds, men det var det bedste, vi kunne få.” 
Stadig store udfordringer for SAS 
Flyselskabets overlevelse er dog langt fra sikret. For det første udestår realiseringen af ca. 2,6 mia. kroner gennem frasalg og udliciteringer. For det andet mangler SAS fortsat at bevise, at man finder en forretningsmodel, der kan tage konkurrencen op med lavprisselskaberne, evt. gennem fusion eller salg af flyselskabet. 
Uanset hvilken strategi flyselskabet vælger, understreger det aktuelle forløb, at stadig flere jobfunktioner kommer under et gigantisk lønpres som følge af den internationale konkurrence og ikke mindst social dumping. 
For den del af forklaringen bag de lave lønomkostninger hos lavprisselskaber som Norwegian og Ryan-Air er selskabsdannelser, der opererer ud fra skattely med forskellige konstruktioner, hvor medarbejdere enten ansættes som selvstændige underleverandører eller på vikarkontrakter. På den måde sparer virksomhederne udgifter til løn under sygdom og barsel. 
I disse konstruktioner er det ikke kun medarbejderne, der tager. Samfundet går også glip af betydelige skatteindtægter fra såvel selskaber som ansatte. På sigt kan det være med til at underminere velfærden, som vi kender både i Danmark og i Europa. 
”Også luftfarten har behov for et værn mod unfair konkurrence, der baserer sig på urimelige løn- og ansættelsesvilkår”, siger Bente Sorgenfrey og tilføjer, at SAS-krisen har vist, at der er et samfundsbehov for et velfungerende rutenet, hvis både Danmark og Skandinavien i fremtiden skal kunne tiltrække virksomheder, der kan være med til at skabe vækst.