EU og arbejdsmiljø

Deltag i international kampagne mod stress

Vær med, når det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i år sætter fokus på forebyggelse af stress. Som tillidsrepræsentant kan du bruge anledningen til at kortlægge den psykiske trivsel på arbejdspladsen, sætte ind over for arbejdsrelateret stress, eller du kan indsende allerede opnåede resultater og vinde flotte priser.

Er din arbejdsplads europamester i psykisk arbejdsmiljø?

Vær med, når det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i år sætter fokus på forebyggelse af stress. Som leder kan du bruge anledningen til at kortlægge den psykiske trivsel på arbejdspladsen, sætte ind over for arbejdsrelateret stress, eller du kan indsende allerede opnåede resultater og vinde flotte priser.

FTF: EU skal ikke svække ansattes arbejdsforhold

EU vil undtage små virksomheder fra nye regler om fx sundhed og sikkerhed, skriver EU-kommissionen. EU skal ikke svække regler om arbejdsmiljø, mener FTF, der vil have regeringen til at stå fast på lønmodtagernes rettigheder i EU.

FTF: Dybt bekymrende toner fra Europakommissionen

Det er meget bekymrende, når Barrosos svar på de store udfordringer i EU er at mindske regulering, der beskytter arbejdstagerne og tilsidesætter aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Det skriver jeg i et indlæg på Altinget.dk i dag.

EU-kommissionen meget tavs om arbejdsmiljø

EU-kommissionens kommende arbejdsprogram lægger ikke op til at forbedre arbejdsmiljøet, og kommissionen har stirret sig blind på afbureaukratisering og konkurrenceevne, mener FTF - der understreger, at godt arbejdsmiljø også øger konkurrenceevnen.