EU-kommissionen har netop fremlagt sit arbejdsprogram for 2014. Programmet bærer præg af, at små og mellemstore virksomheder ved en høring i 2012 gav udtryk for, at de var belastede af reglerne for arbejdsmiljø. Kommissionen har derfor nu besluttet at gøre EU mere forretningsvenligt –  tilsyneladende bl.a. ved at nedprioritere arbejdsmiljøet. 
  
Ingen nye investeringer, og ingen ord om arbejdsmiljøet
Det nye arbejdsprogram er ikke kun renset for arbejdsmiljø. Det er også uden nye investeringer i vækst og jobskabelse. I stedet vil Kommissionen fokusere på Regulatory Fitness – forkortet Refit.
Ideen i Refit er, at lovgivningen i EU skal forenkles og afbureaukratiseres – og det skal stimulere væksten og jobskabelsen. Men ifølge formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er der en betydelig risiko for, at Refit-dagsorden udvikler sig til at blive skadelig. 

”Det er fint at skabe bedre konkurrencevilkår for især de små virksomheder i EU, men det er enormt vigtigt at understrege, at gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø ikke er byrder. Derimod er et godt arbejdsmiljø en forudsætning for en velfungerende og derfor også konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Dårligt arbejdsmiljø skader bl.a. produktiviteten og øger sygefraværet. Det er ikke i virksomhedernes interesse”, siger Bente Sorgenfrey. 
Danmark bør presse på for bedre arbejdsmiljø 
Fra dansk side har Arbejdstilsynet sammen med arbejdsmarkedets parter udarbejdet et forslag til, hvad en ny EU-strategi for arbejdsmiljøet bør indeholde. Når de danske arbejdsgivere bakker op om en ny strategi, skyldes det, at de mener, at sikre og sunde arbejdsvilkår er vigtige for europæiske virksomheders overlevelse og konkurrenceevne. 
FTF opfordrer den danske regering til at presse på for, at der kommer en arbejdsmiljøstrategi, som arbejdsmarkedets parter og regeringerne tidligere har fremsat ønske om. Og at den danske regering nu benytter sig af lejligheden til at slå fast, at man ikke vil acceptere at regelforenkling og afbureaukratisering – der i sig selv er gode og ædle formål – sker på bekostning af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår.