EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Ugen i EU – Uge 48: Opfordring til Kommissionen om en mere ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Beskæftigelsesudvalget drøftede ændringsforslag til en ny arbejdsmiljøstrategi, mens det slovenske formandskab i Rådet holdt konference om fremtidens arbejdsmarked. Voksenuddannelse var i fokus på et arrangement afholdt af Foundation for European Progressive Studie (FEPS), og den kommende tyske regering vil reformere EU. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

Stor interesse for forslag om øget løngennemsigtighed

Parlamentets beskæftigelses- samt ligestillingsudvalg drøftede forslaget om løntransparens, og de europæiske socialdemokrater afholdt konference om mindsteløn. Forbedringer af atypiske ansattes arbejdsvilkår var i centrum på et event afholdt af FH’s og 3F’s kontorer i Bruxelles, mens Kommissionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skal fremtidssikre velfærdsstaterne. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 45: Beskæftigelsesudvalget stemmer ja til direktivforslag om mindsteløn

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte om Kommissionens direktivforslag om en europæisk mindsteløn, mens Eurofound og European Institute for Gender Equality satte ligeløn til debat. I den europæiske fagbevægelse blev der afholdt midtvejskonference, og Kommissionen offentliggjorde efterårsprognosen 2021. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 43: Parlamentet kræver ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg var samlet for at debattere mindsteindkomst samt drøfte en ny arbejdsmiljøstrategi, mens et europæisk arbejdstagerbegreb blev diskuteret i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Derudover undersøges digitalisering af arbejdspladser i en ny rapport fra Eurofound. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

EU-parlamentet, der viser de blå flag

Ugen i EU: Uge 42 – Nyt arbejdsprogram fra Kommissionen

Kommissionen præsenterede arbejdsprogrammet for 2022 samtidig med en evaluering af rammerne for EU’s økonomiske politik. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg debatterede fremtidens handelspolitik, mens et enigt Europa-Parlament stemte for bedre beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Ugen i EU – Uge 41: Teknologi skal sikre fri og fair bevægelighed

Fri og fair bevægelighed gennem et europæisk socialsikringsnummer og et personligt arbejdskort blev debatteret, mens den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet afholdt konference om kunstig intelligens og mentalt helbred. Social dialog var i centrum på Global Deal-forummet, og EU-reformgruppen fremlagde sine anbefalinger om en styrkelse af Folketingets indflydelse på EU-politikken. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.