Et hav af ændringsforslag til direktivforslag om løngennemsigtighed 

Parlamentets beskæftigelses- samt ligestillingsudvalg var i mandags samlet for at debattere de indkomne ændringsforslag til direktivforslaget om løntransparens. Det danske medlem af Europa-Parlamentet fra SF, Kira Marie Peter-Hansen, er den ene ordfører på forslaget, og hun indledte mødet med at fortælle, at der er kommet næsten tusind ændringsforslag.

Særligt ændringsforslagene om administrative byrder, definitionen af arbejdstagerrepræsentanter, og de sociale parters rolle blev diskuteret på udvalgsmødet. Derudover debatterede medlemmerne også tærskelværdien for, hvilke virksomhedsstørrelser, målt på antal ansatte, der skal omfattes af initiativet. Her var der stor uenighed. I Kommissionens forslag er det virksomheder med mindst 250 ansatte, mens ændringsforslagene fra Parlamentet strækker sig fra 0 til 1000 ansatte.

Det forventes, at beskæftigelses- samt ligestillingsudvalget i februar 2022 stemmer om løntransparensforslaget.

I FH bakker vi op om forslaget fra Kommissionen om mere løngennemsigtighed, da det kan bidrage til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Det er dog helt centralt, at det endelige direktiv respekterer vores danske aftalemodel.

De europæiske socialdemokrater holder konference om mindsteløn

At gå på arbejde hver dag er ikke en garanti for at kunne betale sine nødvendige månedlige udgifter. Det er virkeligheden for arbejdstagere i flere europæiske lande. Denne udfordring på arbejdsmarkedet satte den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet, S&D, sammen med PES (The Party of European Socialists) i tirsdags fokus på med en konference om mindsteløn.

Beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit deltog på konferencen, hvor han konstaterede, at for mange europæiske arbejdstagere er ansat på mindstelønninger. Samtidig nævnte Nicolas Schmit, at indførelsen af en europæisk mindsteløn er essentiel for lande uden stærke aftalesystemer. I den forbindelse kom kommissæren ind på de skandinaviske betænkninger ved en europæisk mindsteløn, hvor han slog fast, at Kommissionen ikke ønsker at underminere de velfungerende aftalesystemer med direktivforslaget.

I FH er vi imod indførelsen af EU-lovgivning om løndannelse, da det er uforeneligt med den danske model. Desuden viser erfaringerne, at det er kollektive aftaler og ikke lovbestemt mindsteløn, som giver de bedste lønninger.

Den danske regering har i denne uge fået mandat af Folketinget til at stemme nej til mindstelønsforslaget på beskæftigelsesministrenes møde den 6. december. På linje med FH’s holdning ønsker regeringen ikke politisk indblanding i fastsættelsen af rammerne for løndannelsen i Danmark.

Dansk fagbevægelse sætter fokus på atypiske ansattes arbejdsvilkår

Forbedringer af atypiske ansatte og platformsbeskæftigedes arbejdsvilkår satte FH’s og 3F’s kontorer i Bruxelles fokus på i onsdags på et fælles virtuelt arrangement. Det aktuelle emne blev debatteret med perspektiver fra både en politiker, en praktiker, en forsker og en repræsentant fra Kommissionen.

Det danske medlem af Europa-Parlamentet fra Enhedslisten, Nikolaj Villumsen, gav den politiske vinkel. Han påpegede, at væksten i atypiske ansættelser ændrer og udfordrer arbejdsmarkedet. Derudover fortalte Nikolaj Villumsen, at han arbejder på at forhindre virksomheder i at klassificere arbejdstagere som falske selvstændige for at omgå deres arbejdsgiveransvar.

Panelets forsker fra OECD nævnte flere forslag ift. at forbedre atypiske ansattes arbejdsvilkår; klare regler for ansættelsesstatus, øget straf for at misklassificere beskæftigede, indførelse af omvendt bevisbyrde og øget transparens i den algoritmiske ledelse.

Kommissionen forventes at præsentere et EU-direktiv om platformsbeskæftigedes arbejdsvilkår den 8. december 2021.

Kommissionen igangsætter analyse af megatrends og velfærdsstaten

I tirsdags lancerede Kommissionen en ny arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til Kommissionen om, hvordan velfærdssystemerne fremtidssikres. Arbejdsgruppen består primært af forskere, der har fået til opgave at rådgive Kommissionen om fremtidens velfærdsstater i den foranderlige verden, herunder ift. finansieringen.

Anbefalingerne skal bl.a. inkludere, de udviklinger der ses i den europæiske demografi og den stigende globalisering. Også den grønne og digitale omstilling af arbejdsmarkedet, stigningen i atypiske ansættelser samt erfaringerne fra COVID-19-pandemien skal arbejdsgruppen medtage i deres anbefalinger til Kommissionen.

I slutningen af 2022 skal gruppen præsentere deres arbejde om beskyttelse af velfærdsstaterne.

Læsetips

Europæiske arbejdstagere har i gennemsnit arbejdet flere timer i årets andet kvartal sammenlignet med første kvartal, viser en ny statistisk rapport fra Eurostat, som udkom i mandags. Der er store nationale forskelle. De danske lønmodtagere har arbejdet knap 10% flere timer i andet kvartal ift. første kvartal 2021.

Udgifter til social beskyttelse er steget som procentvis andel af BNP i alle medlemsstater fra 2019 til 2020. Hovedårsagen til stigningen skyldes, at BNP som konsekvens af COVID-19-pandemien er faldet. I Danmark udgjorde udgifterne til social beskyttelse i 2020 ca. 32 procent af BNP.

Det sker

22.-25. november – Europa-Parlamentet

Mandag-torsdag mødes Parlamentet til plenarforsamling i Strasbourg. Mandag drøftes Parlamentets forslag om indførelse af et europæisk socialsikringsnummer med et personligt arbejdskort, og de stemmer om forslaget onsdag. Dagsordenen for plenarforsamlingen kan findes her, og plenarforsamlingen kan følges på webstream her.

23. november – Kommissionen

Kommissionen kommer på tirsdag med det europæiske semesters efterårspakke.

25. november – OECD

Torsdag holder OECD et virtuelt arrangement om genopretningen efter COVID-19 med øje for borgernes trivsel og velvære. Find programmet, og tilmeld dig her.

26. november – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Fredag holder ØSU’s arbejdsmarkedsobservatorie en offentlig høring om betydningen af den digitale og grønne omstilling af arbejdsmarkedet for arbejdstagere. Læs mere, og tilmeld dig her.