Bente Sorgenfrey: Vi skal huske lønmodtagerne på COP26

Bølgerne går i disse dage højt i den skotske by Glasgow. COP26 er i fuld gang, og verdens ledere er samlet, til hvad der kaldes for ”den sidste chance” for at nå Parisaftalens mål om 1,5 graders global temperaturstigning. Det er imidlertid helt afgørende, at vi ikke glemmer lønmodtagerne, når der forhåbentlig bliver sat handling bag ordene fra Parisaftalen.

Forventningerne til resultaterne er store, og manges øjne er rettet mod, hvilke meldinger og aftaler der kommer ud af de to ugers klimatopmøde.

”Det er helt afgørende at være opmærksom på, at vejen mod klimaneutralitet i 2050 betyder, at nogle jobfunktioner vil forsvinde. Det kan skabe usikkerhed og modstand hos nogle lønmodtagere, så derfor skal omstillingen følges op med nye kompetencer, omskoling og inddragelse” siger Bente Sorgenfrey, næstformand FH. 

På mange måder er Danmark et foregangsland i den grønne omstilling. Danske virksomheder er med helt fremme i udviklingen af grønne løsninger, og der er store potentialer for danske virksomheder, eksport og arbejdspladser. 

Vi har også et ansvar for at gå forrest og bidrage med gode løsninger til gavn for lønmodtagere. Der findes masser af gode eksempler, og dem har vi som dansk fagbevægelse, men også vores kollegaer i andre dele af verden et ansvar for at dele med hinanden. Det er vejen til en retfærdig og grøn omstilling, som skaber nye, gode job til gavn for lønmodtagere. 

Læs hele historien her.

Von der Leyen opfordrer til omgående klimahandling

”Vi skal stå på den rigtige side af historien” indledte Kommissionsformand Ursula von der Leyen sin tale ved den officielle åbning af COP26 i mandags. I talen til verdenslederne lagde von der Leyen vægt på, at alle midler skal tages i brug for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Samtidig slog Kommissionsformanden fast, at vi har pligt til at handle. I den forbindelse nævnte hun EU’s grønne aftale, som skal gøre EU til det første klimaneutrale kontinent i verden. Von der Leyens øvrige budskaber i talen var:

  1. Der skal ske reelle handlinger, og de skal ske i dette årti. I EU skal CO2-udledningerne reduceres med mindst 55% i forhold til 1990 senest i 2030.
  2. Der skal indgås aftaler om en regelramme for at realisere et globalt kulstofmarked.
  3. Der skal mobiliseres klimafinansiering for at støtte sårbare landes omstilling til mere bæredygtig vækst.
  4. Allerede kendte grønne teknologier skal anvendes i større udstrækning.

I fredags åbnede Kommissionen desuden for, at parter kan sende input til en kommende rådshenstilling om de sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter ved den grønne omstilling. Kommissionen ønsker bl.a., at medlemslandene bidrager til at sikre livslang læring og skabelse af bæredygtige jobs.

Hele Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale kan læses her.

EU er vært for mere end 150 events i EU-pavillonen i Glasgow. Alle EU-arrangementerne kan findes her.

Ambitiøs resolution fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet vedtog ved plenarforsamlingen den 21. oktober i Strasbourg en resolution om FN’s klimakonference. Her understregede Parlamentet vigtigheden af at reducere EU’s miljømæssige fodaftryk for at leve op til de globale klimaforpligtigelser.

Samtidig opfordrede Parlamentet Kommissionen til at skabe en international klimasammenslutning af lande, der kan lede vejen til klimaneutralitet senest i 2050.

Parlamentet understregede også i resolutionen, at bæredygtig økonomisk vækst samt udviklingen af nye grønne teknologier skal støttes økonomisk. Derudover opfordrede Parlamentet til en større anerkendelse af små- og mellemstore virksomheders rolle i at drive og udvikle beskæftigelse og vækst i den grønne og digitale omstilling.

Sammen om grøn omstilling

Medarbejderinddragelse er afgørende for at nå i mål med en retfærdig grøn omstilling. Det er lønmodtagere, der skal implementere de grønne løsninger, og som har den største viden om produktionen og arbejdsgangene på arbejdspladserne. Vi skal høste de gode idéer, som kan vise vejen til en retfærdig grøn omstilling, der skaber nye, gode job til gavn for lønmodtagere.

I FH samler vi på vores hjemmeside www.greentransitiontogether.com de gode eksempler på medarbejderinddragelse. Der er stor efterspørgsel efter gode eksempler, og dem skal vi som fagbevægelse sørge for at dele med hinanden. Det er udgangspunktet for inspiration og vejen mod at sikre retfærdig grøn omstilling.

Vi håber, at vi gennem de gode eksempler kan dele viden og inspirere andre, men også indlede en samtale om, hvordan vi bedst kan gennemføre den grønne omstilling sammen.

Læsetips

I fredags udgav OECD en rapport om grøn budgettering. I rapporten konkluderes, at grøn budgettering kan være et magtfuldt redskab i forbindelse med nye klimatiltag. Udveksling af erfaringer om implementering af grøn budgettering påpeges også som væsentligt.

Eurofound udgav i fredags en rapport om de sociale konsekvenser ved energi- og klimapolitikker i Europa. I rapporten påpeges vigtigheden af, at den grønne omstilling er fair med særligt øje for de sociale aspekter ved klimatiltag.

Det sker

8. november – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Mandag er der topmøde om kunstig intelligens arrangeret af Europa-Parlamentets specialkomité for kunstig intelligens i en digital tidsalder og ØSUs observatorie for den digitale omstilling og det indre marked. På programmet er bl.a. sikkerhedsforanstaltninger for implementering af kunstig intelligens på arbejdspladser. Programmet kan findes her, og link til webstream kan findes her.

10. november – Kommissionen

Onsdag er det europæisk ligelønsdag. Datoen markerer de knap to månedslønninger, som kvinder i gennemsnit tjener færre end mænd om året. Du kan læse mere her.

10. november – Eurofound & European Institute for Gender Equality

Onsdag sætter Eurofound og EIGE fokus på ligestilling og ligeløn på et fælles webinar med overskriften Gender Equality – It’s not all about pay. På programmet er bl.a. Parlamentets forslag om løngennemsigtighed. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

11. november – Europa-Parlamentet

Torsdag mødes Parlamentets beskæftigelsesudvalg for at stemme om udvalgets ændringsforslag til Kommissionens direktivforslag om en europæisk mindsteløn. Dagsordenerne kan findes her, og link til webstream kan findes her.

11. november – Kommissionen

Torsdag offentliggør Kommissionen EU’s økonomiske efterårsprognose for 2021.