Kommissionen fremlagde pakke til forbedring af platformsbeskæftigedes arbejdsvilkår

Torsdag fremlagde Kommissionen den længe ventede pakke, som skal forbedre løn- og arbejdsvilkår for beskæftigede via digitale platforme i Europa.

Pakken er tredelt og består af:

  • Et direktivforslag som skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Direktivet skal bl.a. sikre, at beskæftigede på digitale platforme får den korrekte beskæftigelsesstatus og de dertilhørende rettigheder.
  • Et udkast til retningslinjer vedr. EU’s konkurrenceretlige reglers anvendelse på solo-selvstændige. Kommissionen lancerede samtidig en offentlig høring herom.
  • En meddelelse om bedre arbejdsvilkår og fremtidens digitaliserede arbejdsmarked.

Kommissionen anslår, at mere end 28 millioner personer i EU er beskæftiget via en digital platform. Af disse skønnes 5,5 millioner at være misklassificeret som selvstændige.

I FH ser vi positivt på, at Kommissionen vil sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for platformsbeskæftigede. FH vil nærlæse direktivforslaget for at sikre, at forslaget respekterer den danske arbejdsmarkedsmodel.

Et flertal i Rådet siger ja til mindsteløn og mere løngennemsigtighed

For to år siden (10. december 2019) annoncerede beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit, at han ville fremlægge et forslag om en europæisk mindsteløn. I mandags var direktivforslaget nået til den første politiske afstemning i Rådet. Mens Danmark stemte nej, stemte et flertal i Rådet for at gå i trilogforhandlinger.

I FH er vi glade for, at den danske regering har fulgt anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter om at stemme nej. I FH mener vi ikke, at EU skal blande sig i løndannelsen i medlemslandene. Løn forhandles bedst mellem arbejdsmarkedets parter.

Rådets formandskab skal nu forhandle med Europa-Parlamentet, som den 25. november også stemte for en europæisk mindsteløn. Forhandlingerne forventes af begynde i starten af 2022.

På rådsmødet stemte landene også om en fælles holdning til direktivet om løngennemsigtighed, som har til formål at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder. Der var også her flertal, og Danmark stemte denne gang ja til at Rådet kan gå videre i trilogforhandlinger.

Rådet kan således med opbakning fra medlemslandene indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet. Parlamentet skal dog først vedtage sin egen holdning til direktivforslaget om løngennemsigtighed, som Parlamentet forventes at gøre i foråret 2022.

Von der Leyen: Social dialog er vigtigt i genopretningen efter COVID-19

Kommissionsformand Ursula von der Leyen var torsdag til debat om EU’s prioriteter for genopretningen og gennemførelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2022 på plenarforsamlingen i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Udover den grønne og digitale omstilling nævnte von der Leyen tre områder, som hun har fokus på; stigende energipriser, udfordringerne med forsyningskæder samt fremtidens arbejde og social dialog.

Sociale parter skal spille en central rolle i genopretningen efter COVID-19, understregede kommissionsformanden. Social dialog er både godt for økonomien og for samfundet, da det er gennem den sociale dialog, at de gode resultater findes, sagde von der Leyen.

Derudover nævnte hun, at den digitale og grønne omstilling betyder, at mange job ændrer sig, hvorfor det er nødvendigt at opkvalificere arbejdstagere. Livslang læring er en vigtig del af løsningen, afsluttede Ursula von der Leyen.

Ny handlingsplan fra Kommissionen skal støtte socialøkonomiske organisationer

Samtidig med lanceringen af platformspakken præsenterede Kommissionen også en handlingsplan, som skal booste den sociale økonomi og skabe jobs.

Socialøkonomiske organisationer anslås at beskæftige knap 14 millioner i Europa. Organisationerne er kendetegnet ved at sætte sociale og miljømæssige formål i førersædet og geninvestere størstedelen af deres overskud i organisationen.

Handlingsplanen skal bl.a. bidrage til, at socialøkonomiske organisationer vokser og derigennem skaber en fair digital og grøn omstilling.

Læsetips

The European Trade Union Institute (ETUI) og The European Trade Union Confederation (ETUC) offentliggjorde i fredags dette års “Benchmarking Working Europe”. Ulighed er temaet i årets rapport, herunder lønulighed samt ulighed på arbejdsmarkedet forårsaget af bl.a. COVID-19-pandemien.

Eurofound udgav den 2. december en rapport om initiativer til at forbedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere. I rapporten påpeges bl.a., at en klar definition af platformsarbejde er en forudsætning for at forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede.

Det sker

13.-14. december – The European Trade Union Institute

Mandag-tirsdag holder ETUI sin årlige konference om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. På årets konference er temaet, hvad vi har lært af COVID-19-pandemien set ud fra et arbejdsmiljøperspektiv. Læs mere og tilmeld dig her.

14. december – Kommissionen

Tirsdag kommer Kommissionen med en henstilling om de sociale og beskæftigelsespolitiske konsekvenser af den grønne omstilling.

13.-16. december – Europa-Parlamentet

Mandag-torsdag mødes Parlamentet til plenarforsamling i Strasbourg. Tirsdag drøftes bl.a. en europæisk ramme for arbejdstageres medbestemmelsesret samt en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg. Dagsordenen for plenarforsamlingen kan findes her, og plenarforsamlingen kan følges på webstream her.