EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

EU-parlamentet, der viser de blå flag

Ugen i EU: Uge 42 – Nyt arbejdsprogram fra Kommissionen

Kommissionen præsenterede arbejdsprogrammet for 2022 samtidig med en evaluering af rammerne for EU’s økonomiske politik. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg debatterede fremtidens handelspolitik, mens et enigt Europa-Parlament stemte for bedre beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Ugen i EU – Uge 41: Teknologi skal sikre fri og fair bevægelighed

Fri og fair bevægelighed gennem et europæisk socialsikringsnummer og et personligt arbejdskort blev debatteret, mens den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet afholdt konference om kunstig intelligens og mentalt helbred. Social dialog var i centrum på Global Deal-forummet, og EU-reformgruppen fremlagde sine anbefalinger om en styrkelse af Folketingets indflydelse på EU-politikken. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Hearing of Nicolas SCHMIT, Commissioner-designate, Jobs- Opening statementHearing of Nicolas SCHMIT, Commissioner-designate, Jobs- Opening statement

Ugen i EU – Uge 40: Kommissær Nicolas Schmit vil bekæmpe ulighed i Europa

Beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit diskuterede løsninger på uligheden i Europa, mens nye afsløringer om skatteunddragelse var på dagsordenen på Europa-Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg. En ny rapport viser, at beskæftigelsen snart er tilbage på samme niveau som før COVID-19 Derudover flyttede Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed efter års forsinkelse til Slovakiet. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 39: Asbest skal være fortid på arbejdsmarkedet

Der var flertal i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg for bedre beskyttelse af arbejdstagere mod asbest, mens den europæiske fagbevægelse afholdte konference om platformsarbejde. Derudover kom Kommissionen med en meddelelse om bedre håndhævelse af sanktioner over for arbejdsgivere. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Danish Industrial Sector Initiates Worker Participation for the Green Transition through Collective Agreement

Cooperation between employers and employees is fundamental for the green transition due to the workers’ specific experiences and knowledge on the enterprises’ practices. Implementing measures in their everyday work, identifying potentials for reduced emissions and joining efforts in adjustments of habits are three important roles for workers in their participation for the green transition