Frankrig har overtaget formandskabet i Rådet

Eiffeltårnet lyste op i blåt med gule stjerner, da 2021 blev til 2022, og Frankrig samtidig overtog formandskabet i Rådet. Det betyder, at franskmændene det næste halve år skal sætte dagsordenen og lede forhandlingerne i Rådet. 

Fra det slovenske formandskab overtager Frankrig bl.a. det videre arbejde med direktivforslagene om mindsteløn og løntransparens. Samtidig er det en bunden opgave for franskmændene at arbejde videre med konferencen om Europas fremtid. Målet med konferencen er at nå frem til konklusioner med henblik på at udstikke den politiske kurs og ramme for Europas fremtid inden sommeren 2022, og dermed altså under den franske formandskabsperiode.

Et suverænt og humant Europa i vækst

Det franske formandskabs prioriteter er Europas suverænitet, en stærk vækst og et EU-samarbejde baseret på EU’s grundlæggende værdier.

Franskmændene har ambitioner om at gøre Europa mere suverænt bl.a. gennem en styrkelse af Schengenområdet og mere kontrol med Europas grænser.

Det franske formandskab vil derudover arbejde på en ny europæisk model for vækst. Ambitionen er at skabe økonomisk udvikling i overensstemmelse med klimamålene, der samtidig skaber højkvalitet jobs og innovation.

Endelig er et humant Europa også i fokus i det franske program. Gennem konferencen om Europas fremtid vil det franske formandskab indhente input fra borgerne. Samtidig er forsvaret for retsstaten og styrkelsen af demokrati væsentlige prioriteter for Frankrig.

Travlt halvt år på beskæftigelsesområdet

Der venter nogle begivenhedsrige måneder på beskæftigelsesområdet, hvor franskmændene vil forsøge at styrke det sociale Europa. Det skal ske gennem livslang læring, omstilling af beskæftigelsen og social dialog. Det franske formandskab vil bl.a.:

  • begynde forhandlinger med Parlamentet om mindstelønsdirektivet og løntransparensdirektivet (sidstnævnte når Parlamentet har vedtaget sin egen holdning)
  • diskutere direktivforslaget om forbedring af arbejdsvilkårene for beskæftigede via digitale platforme
  • arbejde for, at Rådet vedtager anbefalingerne ang. individuelle læringskonti samt de sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved den grønne omstilling
  • arbejde for social inklusion samt forbedre beskæftigelsen for personer med handicap
  • diskutere direktivforslaget om at forbedre kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser

I FH kommer vi til at følge det franske formandskab i Rådet tæt. Vi vil arbejde for at sikre ligeløn gennem større løngennemsigtighed samt ordentlige arbejds- og ansættelsesvilkår for atypisk beskæftigede, herunder beskæftigede på digitale platforme. For FH er det afgørende, at direktivforslagene respekterer den danske arbejdsmarkeds- og samfundsmodel. Derfor vil vi fortsat arbejde imod direktivforslaget om europæisk mindsteløn.

Høje ambitioner

De franske ambitioner i formandskabsperioden er høje. Der lægges således op til et hektisk forår, og oveni det skal der afholdes præsidentvalg i Frankrig i april. Præsidentvalget midt i perioden kan betyde, at flere af prioriteterne skal indfries allerede inden for få måneder.

Frankrig står dog ikke helt alene. Formandskabet i Rådet er inddelt i såkaldte ”trioer”. Frankrig udgør sammen med Tjekkiet og Sverige den nuværende trio, og landene har sammen udarbejdet et program for trioens 18 måneders varighed. Når Frankrig om et halvt år skal give formandsstafetten videre, er det Tjekkiet, der overtager formandsposten i Rådet.

Arrangementer under det franske formandskab

11. januar: Videokonference om beskyttelse af udstationerede arbejdstagere samt bekæmpelse af svindel

17.-18. februar: Fremtidens Europa – Den sociale økonomi

1. marts: Ministerkonference om beskæftigelsesforanstaltninger for den økonomiske genopretning

7.-8. marts: Bekæmpelse af arbejdsrelateret kræft

23. marts: Socialt trepartstopmøde

28. juni: Informationsdag om europæisk grænseoverskridende mobilitet

Læsetips

I forbindelse med Frankrigs overtagelse af formandskabet i Rådet udkom Eurostat i mandags med en publikation med statistisk information om Frankrig.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg offentliggjorde i mandags udvalgets prioriteter under det franske formandskab i Rådet.

Det sker

11. januar – Rådet

Tirsdag holder det franske formandskab i Rådet en videokonference om beskyttelse af udstationerede arbejdstagere samt bekæmpelse af svindel.

13. januar – Renew Europe

Torsdag afholder Renew Europe et webinar om den sociale økonomi. Blandt talerne er beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit.

13. januar – Europa-Parlamentet

Torsdag mødes Parlamentets beskæftigelsesudvalg. Udvalget skal bl.a. drøfte sociale sikringsordninger, det europæiske semester samt beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for kræftfremkaldende stoffer. Dagsorden kan findes her.

13. januar – Europa-Parlamentet

Torsdag er der møde i Parlamentets transportudvalg, hvor udvalget bl.a. skal drøfte “Fit for 55”-pakken med Frans Timmermans, ledende næstformand for Kommissionen. Dagsorden kan findes her.