”Vi finder det positivt at regeringen i dag offentliggør en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, som bygger på stærke demokratiske værdier” siger FH’s næstformand Bente Sorgenfrey.

Regeringen har med sit udspil koblet handelspolitikken endnu tættere sammen med den grønne omstilling og en sikring af at global handel også sker med respekt for arbejdstagernes rettigheder. Det er vi meget tilfredse med.

Disse initiativer kan få stor betydning for den fremtidige beskæftigelse i Danmark.

Demokratiet er under pres tæt på Danmark og det er vigtigt at indsatsen for at støtte demokrati i de østlige nabolande prioriter

Bente Sorgenfrey

Vi ser frem til at forsætte drøftelserne i udenrigsministerens forum for fair og bæredygtig handelspolitik.

Demokratiet er under pres tæt på Danmark og det er vigtigt at indsatsen for at støtte demokrati i de østlige nabolande prioriteres.

Vi ser også frem til at blive inddraget i regeringens arbejde med at få formuleret en ny europapolitisk aftale, så vi kan få skabt et indre marked med en bedre balance mellem økonomiske friheder og arbejdstagernes rettigheder.

Endelig er det overordentligt positivt at regeringen sløjfer grønthøsterbesparelserne i Udenrigsministeriet og at der sker en opprioritering af eksportfremme og økonomisk diplomati

Workers involvement is crucial in the green transition

A new web site, with a proposal for a climate plan for 2030. The climate plan contains 113 proposals and thus meets the Danish 2030-target to cut Denmark’s emissions by 70 pct.

Greentransitiontogether.com