Bred enighed om aktivt dansk engagement i EU

Der var lagt op til debat om fremtidens danske europapolitiske arbejde, da FH i onsdags havde inviteret til webinaret ”Hvor skal EU hen de næste 10 år?”. Panelet bestod af Pernille Knudsen (Dansk Arbejdsgiverforening), Jens Joel (S), Kim Valentin (V) og Rasmus Nordqvist (SF). De tre sidstnævnte er foruden Eva Kjer Hansen (V) Folketingets repræsentanter i dialogprojektet ”Konferencen om Europas fremtid”, som netop nu ruller i EU.

Panelet viste sig at være enige i en række udfordringer, som Europa står overfor. Vi løser kun de store udfordringer som klima, energi og migration i fællesskab, og her er det nødvendigt, at Danmark er helt inde i kernen af EU-samarbejdet. Faktisk var der enstemmighed i panelet om, at EU er det bedste internationale samarbejde, som Danmark er en del af.

I FH er vi glade for, at der er bred enighed om et aktivt danske engagement i EU. Vi er enige i, at vi skal udnytte fællesskabet i EU til at levere løsninger på fremtidens udfordringer, og at vi fra dansk side skal bidrage. På den måde kan vi sikre, at vejen mod et grønt og digitalt Europa bliver socialt retfærdig og respekt for nationale arbejdsmarkedsmodeller.

Læs mere her: Er vi egentlig ikke ret enige om vores holdning til EU?

Danske medlemmer af Parlamentet bider sig fast i vigtige poster

Da Roberta Metsola for nyligt satte sig i formandsstolen i Parlamentet, betød det samtidig, at udvalgsposterne skulle fordeles på ny. Resultatet blev, at de danske medlemmer af Europa-Parlamentet fastholder udvalgsposter i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Marianne Vind (S), Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Nikolaj Villumsen (Ø) bliver nemlig siddende i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, mens Peter Kofod (DF) fastholder sin plads som suppleant. Vejen er derfor banet for, at der kan sættes danske aftryk på den europæiske beskæftigelse- og socialpolitik. Der er ikke udsigt til flere skift, da parlamentarikernes udvalgsposter gælder resten af valgperioden.

Der er ingen vej udenom – grøn revolution af arbejdsmarkedet

Fremtiden er grøn, og arbejdsmarkedet står over for en grøn revolution. Den grønne omstilling er en lang og snoede vej, som vi skal ud på. Sådan lød ordene fra OECD’s ekspertpanel på konferencen om voksenlæring og retfærdig grøn omstilling i tirsdags.

Sæt et mål, og læg en plan for at nå målet. Det er den simple opskrift fra OECD til at gøre arbejdspladserne grønnere. Det er dog lettere sagt end gjort. En grønnere måde at arbejde på kræver hårdt arbejde – både af arbejdsgiver og arbejdstager. For den grønne omstilling skal også være retfærdig. Det er ingen succes, hvis arbejdstagerne står tilbage på perronen, mens det grønne tog buldrer afsted. En grønnere måde at producere på kræver opkvalificering af arbejdstagere. Det er ikke nok at sende medarbejderne på kursus. Vejen til den grønne succes er livslanglæring, og alle arbejdstagere skal med på den grønne vogn. Dét var den klare besked fra OECD.

I FH mener vi, at arbejdspladserne skal med på det grønne tog uden at efterlade lønmodtagerne på perronen. Der skal fokus på opkvalificering og efter- og videreuddannelse. Vi skal sikre, at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig – vi har brug for, at alle kommer med.

Læsetips

Eurostat har undersøgt lønudviklingen i lande med mindsteløn. Undersøgelsen viser, at der har været en positiv udvikling, hvor særligt Ungarn har oplevet en markant stigning.

Tænketanken CEPS er udkommet med en publikation, hvor WTO (World Trade Organization) og reglerne for international handel bliver undersøgt i forhold til EU’s rolle.

Det sker

7. februar – Europa-Parlamentet

Mandag skal Parlamentets udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender diskutere beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2022. Se dagsordenen her.

9. februar – OECD

Onsdag afholder OECD en konference som opfølgning på COP26 for at afdække det politiske momentum for forandring.  Læs mere om konferencen her.

9. februar – ETUI

ETUI lancerer et studie af, hvordan handelsaftalen mellem UK og EU har fungeret det første år, og hvordan aftalen kan bruges til at beskytte rettigheder. Læs mere og tilmeld dig her.

10. februar – Europa-Parlamentet

Torsdag skal udvalget for kvinders rettigheder og ligestilling debattere Kommissionens forslag om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Se dagsordenen her.

11. februar – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

ØSU afholder i samarbejde med Kommissionen en konference om Kommissionens rapport om digitale rettigheder bl.a. i forhold til kunstig intelligens. Læs mere om programmet her.