Tirsdag den 19. september er der møde i Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

På dagsordenen er bl.a. platformsdirektivet, mental sundhed på arbejdspladsen, Net-Zero Industry Act, EU-handicapkort, samt ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport.