Flertal i Parlamentets beskæftigelsesudvalg for mindsteløn

Torsdag stemte Parlamentets beskæftigelsesudvalg om deres holdning til Kommissionens direktivforslag fra oktober 2020 om en europæisk mindsteløn.

Resultatet af afstemningen blev, at 37 stemte for, 10 stemte imod og 7 undlod at stemme.

Fra nordisk side var der særligt fokus på, om et ændringsforslag om en nordisk undtagelse for direktivet blev stemt igennem. Der var imidlertid ikke flertal for, at de nordiske lande undtages.

“Europa-Parlamentets afstemning torsdag om deres bemærkninger til Kommissionens forslag og dermed deres forhandlingsoplæg til forhandlingerne med Kommissionen og Rådet om mindsteløn vil skade den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er EU-lovgivning på et område, hvor det ganske enkelt ikke hører hjemme. Det er ikke en god dag for den danske model”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

”Jeg vil gerne takke de danske medlemmer af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg for den kæmpe indsats, de har gjort for at forsvare og forklare den danske arbejdsmarkedsmodel”, siger Bente Sorgenfrey.

Det forventes, at direktivforslaget om mindsteløn kommer på dagsordenen til beskæftigelsesministrenes rådsmøde den 6. december, samt at forhandlingerne imellem institutionerne – de såkaldte trilogforhandlinger – vil gå i gang under det franske EU-formandskab i begyndelsen af 2022.

Kønsmæssig uligeløn til debat på europæisk ligelønsdag

Som markering af den europæiske ligelønsdag den 10. november 2021 holdt Eurofound og European Institute for Gender Equality (EIGE) et online event med titlen ”Gender equality – It’s not all about pay”.

Formålet var at diskutere roden til løngabet mellem mænd og kvinder, hvor bl.a. karrierevalg, uddannelse og arbejdstid ligger til grund herfor. Talerne fremførte imidlertid også, at der er årsager til lønforskellen, som ikke kan forklares, og de nævnte i den forbindelse kønsdiskrimination.

Samtidig blev det slået fast, at der sker en positiv udvikling både ift. ligestilling og ligeløn i de europæiske medlemsstater, men det går for langsomt, og der er store nationale forskelle.

Midtvejskonference i den europæiske fagbevægelse

European Trade Union Confederation (ETUC) holdt mandag til onsdag midtvejskonference i den portugisiske hovedstad Lissabon. Repræsentanter fra europæiske fagbevægelser var samlet for bl.a. at drøfte, hvordan den europæiske fagbevægelses gennemslagskraft fremtidssikres.

Næstformand for FH, Bente Sorgenfrey, deltog på midtvejskonferencen. På vegne af de nordiske fagbevægelser holdt Bente Sorgenfrey tale om et fair Europa for arbejdstagere.

På konferencen blev også en bæredygtig omstilling af arbejdsmarkedet, en styrkelse af arbejdstageres rettigheder samt ETUC’s hovedprioriteter frem til kongressen i maj 2023 diskuteret.

Netop den bæredygtige omstilling og styrkelsen af arbejdstageres rettigheder var nogle af hovedtemaerne i generalsekretær Luca Visentinis åbningstale, som du kan læse her.

Kommissionens efterårsprognose 2021 – Et økonomisk opsving lurer

Torsdag den 11. november præsenterede Kommissionen sin økonomiske efterårsprognose, og her var der gode nyheder at spore. Det fremgår af prognosen, at den europæiske økonomi ventes at gå ind i et opsving tidligere end forventet. På trods af følgerne af COVID-19 forventes der således økonomisk vækst frem mod 2023, hvor BNP-væksten i EU i andet kvartal af 2021 ligger på næsten 14% på årsbasis, hvilket er det højeste nogensinde.

Hvad angår arbejdsmarkederne i EU er der også optimisme at spore. Arbejdsløsheden er faldet, mens der i andet kvartal af 2021 blev skabt omkring 1,5 millioner arbejdspladser i EU. Selvom den samlede beskæftigelse ikke helt er oppe på samme niveau som før pandemien, går det den rigtige vej, da den forventes at vokse yderligere frem mod 2023.

Økonomikommissær Paolo Gentiloni udtrykte i forbindelse med præsentationen af efterårsprognosen glæde over den økonomiske udvikling. Dog udtalte han videre, at tre forhold kan kaste skår i glæden, herunder en stigende inflation, forstyrrelser i forsyningskæden samt en markant stigning i antallet af COVID-tilfælde. Gentiloni understregede, at det er vigtigt at være opmærksom på disse udfordringer, hvis den økonomiske vækst skal fortsætte.

Læsetips

Mandag udsendte vicepræsident for Kommissionen, Věra Jourová, beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit samt ligestillingskommissær Helena Dalli en fælles pressemeddelelse om ligestilling.

Tirsdag udgav Eurofound en rapport om COVID-19’s påvirkning på unge i EU. Rapporten viser bl.a., at unge europæere blev hårdest ramt af COVID-19-krisen ift. ledighed.

Tirsdag offentliggjorde Kommissionen en Eurobarometerundersøgelse af den offentlige holdning i EU-regionerne. Undersøgelsen viser, at over 80% af europæerne har en god livskvalitet i deres region.

Eurostat offentliggjorde onsdag beskæftigelsesdata for andet kvartal 2021. I denne udgivelse af beskæftigelsestallene er der særligt fokus på arbejdstageres migrationsbaggrund og uddannelsesniveau.

Det sker

15. november – Europa-Parlamentet

Mandag mødes Parlamentets beskæftigelsesudvalg for at drøfte de indkomne ændringsforslag til Parlamentet forslag om løntransparens. Dagsordenen kan findes her, og link til webstream kan findes her.

16. november – European Trade Union Confederation

European Trade Union Confederation (ETUC) holder sammen med blandt andre den svenske, tyske og østrigske faglige hovedorganisation et fælles webinar med titlen ”European Social Progress Pact”. Læs mere om arrangementet, og tilmeld dig her.

17. november – Fagbevægelsens Hovedorganisation & Fagligt Fælles Forbund

Onsdag holder FH’s kontor i Bruxelles sammen med 3F’s kontor i Bruxelles et fælles virtuelt arrangement om platformsbeskæftigede og atypiske ansatte. Tilmeld dig arrangementet her.

17.-19. november – Global Progressive Forum

Onsdag-fredag afholdes Global Progressive Forum 2021. Den europæiske fagbevægelse er repræsenteret ved forummet, hvor bl.a. anstændige jobs og ulighed mellem mænd og kvinder er på programmet. Se det fulde program her.

19. november – European Trade Union Institute

Fredag holder ETUI et online event om fremtiden for (fjern)arbejde efter COVID-19. På programmet er bl.a., hvordan fjernarbejde kan reguleres ift. at sikre et anstændigt arbejdsmarked. Se det fulde program og tilmeld dig her.