Integration

Læs nyheder, analyser og dokumentation om integration.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres i 3 år under de nuværende rammer.

”Det er jeg meget tilfreds med. IGU’en har været en klar succes for integration. Resultaterne i den seneste periode taler for sig selv”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Der er allerede gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og positivliste. Samt rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Efteruddannelse og praktikpladser er desuden oplagte redskaber for integration,

Overordnet er det FH’s opfattelse, at der ikke er generel mangel på arbejdskraft.

Der er desuden gode muligheder for rekruttering af arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og den nuværende positivliste. Hertil er der rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Det bekræftes også af, at antallet af udenlandske arbejdere i Danmark har været stigende gennem en længere årrække.

Kvalificeret arbejdskraft kan desuden tilvejebringes ved at efteruddanne de ca. 100.000 ledige. Og ved at der oprettes flere praktikpladser. Derudover kan virksomhederne i større grad end i dag benytte videre- og efteruddannelse af deres ansatte.

Desuagtet er FH selvfølgelig positivt indstillet over for at fjerne rent administrative barrierer, som besværliggør arbejdsgivernes rekruttering. Det skal tilføjes, at FH mener, at arbejdet burde blive ledsaget af en styrket indsats for at undgå social dumping.

Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole

Aktivering skal føre til varige job

Regeringen vil indføre en 37 timers arbejdspligt for 27.000 indvandrere. Intentionen er god, men der skal mere fokus på opkvalificering, så det bliver en vej til varigt arbejde.

Integration Sprogskole lærer underviser elev

Fjern modregning så også ældre kan arbejde med ukrainere

Lad pensionister og efterlønnere arbejde uden modregning i en periode, så de kan bidrage til en vellykket modtagelse og integration af ukrainske flygtninge. Både i skolerne, daginstitutionerne, i indkvarteringen m.m. Det foreslår FH i denne helt ekstraordinære situation, hvor kommunerne i disse uger modtager titusindvis af ukrainere på flugt fra Putin.

Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole

Ejner K. Holst: Hvad er det egentlig, du mener, Lonning-Skovgaard?

Udenlandske kontanthjælpsmodtagere skal ikke, som en del af nytteindsatsen, gå ind og overtage jobs, der i dag varetages af medarbejdere på helt almindelige vilkår i kommunerne. Det er dog præcis dét, Cecilia Lonning-Skovgaard foreslår, når hun henviser til opgaver som at rydde op på gader og strande, vedligeholde legepladser i parker, institutioner osv. Men hvis ledige flygtninge og indvandrere kan varetage disse opgaver, så ansæt dem dog i stedet.

Integration sprogskole flere unge mennesker sidder sammen

Indslusningsløn løser intet

En gammel kanin er igen trukket op af hatten: Indslusningsløn. Men det løser intet at sætte flygtninge og indvandreres løn ned og derpå lade dem sejle i deres egen sø. Det vil føre til et opdelt arbejdsmarked, hvor B-holdet vil få lønninger, der er umulige at leve af.

Integration sprogskole flere unge mennesker sidder sammen

Brug for fuld gas på jobrettet integration

For fire år siden indgik vi i fagbevægelsen en trepartsaftale om skabelsen af en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Mit budskab til Christiansborg er krystalklart: Lav en jobrettet integration, hvor opkvalificering, sprogundervisning…

Integration sprogskole flere unge mennesker sidder sammen

FH: Godt at IGU’en videreføres

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres i 3 år under de nuværende rammer. ”Det er jeg meget tilfreds med. IGU’en har været en klar succes. Resultaterne i den seneste periode taler for sig selv”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.