Integration

Læs nyheder, analyser og dokumentation om integration.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres i 3 år under de nuværende rammer.

”Det er jeg meget tilfreds med. IGU’en har været en klar succes for integration. Resultaterne i den seneste periode taler for sig selv”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Der er allerede gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og positivliste. Samt rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Efteruddannelse og praktikpladser er desuden oplagte redskaber for integration,

Overordnet er det FH’s opfattelse, at der ikke er generel mangel på arbejdskraft.

Der er desuden gode muligheder for rekruttering af arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og den nuværende positivliste. Hertil er der rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Det bekræftes også af, at antallet af udenlandske arbejdere i Danmark har været stigende gennem en længere årrække.

Kvalificeret arbejdskraft kan desuden tilvejebringes ved at efteruddanne de ca. 100.000 ledige. Og ved at der oprettes flere praktikpladser. Derudover kan virksomhederne i større grad end i dag benytte videre- og efteruddannelse af deres ansatte.

Desuagtet er FH selvfølgelig positivt indstillet over for at fjerne rent administrative barrierer, som besværliggør arbejdsgivernes rekruttering. Det skal tilføjes, at FH mener, at arbejdet burde blive ledsaget af en styrket indsats for at undgå social dumping.

Integration sprogskole flere unge mennesker sidder sammen

FH: Godt at IGU’en videreføres

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres i 3 år under de nuværende rammer. ”Det er jeg meget tilfreds med. IGU’en har været en klar succes. Resultaterne i den seneste periode taler for sig selv”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Ingen grund til at lempe beløbsordningen

Der er allerede gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og positivliste samt rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Efteruddannelse og praktikpladser er desuden oplagte redskaber.