Indlægget er bragt i Børsen den 16. februar

Børsen bragte d. 12 februar et interview med professor Michael Svarer, som anbefaler indslusningsløn som redskab til at få flere indvandrere og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Pointen bakkes op i Børsens leder af Steen Bocian.

Indslusningsløn har før været bragt op i debatten, men er hver gang blevet kasseret. Det er der mange gode grunde til.

Den første del af Svarers og Bocians analyse er ellers rigtig nok. Det er en vigtig udfordring, at flygtninge og indvandrere har en lavere beskæftigelsesgrad end etniske danskere. Og det er rigtigt, at dette i høj grad skyldes, at deres sproglige og faglige kompetencer er for lave – hvilket betyder, at de ikke kan matche de relativt høje krav til jobbene på det danske arbejdsmarked.

Working poor

Men løsningen er ikke bare at sætte flygtninge og indvandreres lønninger ned med en indslusningsløn og så ellers bare lade dem sejle i deres egen sø. Dette vil medføre, at vi får et A- og et B- hold på arbejdsmarkedet, hvor B-holdet vil få lønninger der er umulige at leve af i Danmark. Det kender man i udlandet som ”working poor”.

Løsningen er at sikre, at flygtninge og indvandrere får de sproglige og faglige kompetencer, så de kan matche de krav, der stilles på arbejdsmarkedet

Ejner K. Holst

Løsningen er i stedet at gribe fat om problemets rod og sikre, at flygtninge og indvandrere får de sproglige og faglige kompetencer, som øger deres produktivitet, så de kan matche de krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Det vil kræve en investering, men det vil utvivlsomt kunne betale sig på den lange bane, når beskæftigelsen i gruppen øges.

Vi har allerede redskaberne

Vi har faktisk allerede en række af redskaber, som kan bidrage til dette. For et par måneder siden udvidede og styrkede vi Integrationsgrunduddannelsen (IGU), så flere i målgruppen kan få gavn af tilbuddet om opkvalificering, sprogundervisning og virksomhedsrettede tilbud.

Derfor er der nu mulighed for at udbrede denne gode ordning til endnu flere. Regeringens forslag om 37 timers aktivitet kan med det rette indhold også blive et godt redskab i denne sammenhæng.

Samtidig er det ikke i nogens interesse, hvis politikerne med en indslusningsløn skulle til at diktere lønniveauer og dermed gribe ind i den danske model. I Danmark er det lønmodtagere og arbejdsgivere som forhandler lønnen.

Det har det været i over 100 år og det har skabt grundlaget for, at Danmark i dag er et af verdens rigeste lande.