Kommentaren kommer på baggrund af, at Fagbevægelsens Hovedorganisation, DA og regeringen har aftalt at videreføre ordningen.

”IGU’en er blevet en trædesten for flygtninge og familiesammenførte til beskæftigelse på almindelige arbejdsmarkedsvilkår – helt som vi håbede på, at den ville blive”, siger Lizette Risgaard.

Aftalen viser, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab kan finde gode løsninger til gavn for arbejdsmarkedet og integrationen.

Læs selve aftale om IGU på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Danskundervisningen løftes i IGU’en

Med aftalen forlænges IGU’en i 3 år under de nuværende rammer – 20 ugers uddannelse, en målgruppe i alderen 18-39 år og med mindre end 5 års ophold i Danmark og dimittendrettigheder efter fuldført IGU-forløb.

Endelig er det i aftalen lykkedes at blive enige om nogle forbedringer af ordningen – herunder et løft til danskundervisningen i ordningen og en sikring af, at barsel og længerevarende sygdom kan forlænge IGU-perioden samt at IGU-elever naturligvis skal have sikkerhedsudstyr stillet til rådighed uden modregning.

”Paradigmeskiftet” – helt forkert vej at gå

Fagbevægelsen er glad for, at IGU’en videreføres, på trods af det paradigmeskifte, som Folketinget også har vedtaget, og som i fagbevægelsens optik er den helt forkerte vej at gå. Med paradigmeskiftet gør man det langt sværere for flygtninge og familiesammenførte at komme ind på arbejdsmarkedet, uddanne sig og lære dansk.

”Paradigmeskiftet er i den grad en sten i skoen i forhold til at få flere flygtninge integreret og i beskæftigelse”, siger Lizette Risgaard.