”De mange ukrainske flygtninge, der i disse uger kommer til Danmark, kræver, at vi får ”alle mand på dæk” for at hjælpe med opgaven.

Vi mangler allerede i dag arbejdskraft på en række områder, så her giver det rigtig god mening at lade pensionister og efterlønnere arbejde midlertidigt uden at blive modregnet i deres pension”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Lad os ”tænke bredt”

Det kan fx være skolelærere eller pædagoger, der er gået på efterløn eller pension, men som har lyst til at hjælpe med integrationen af ukrainske børn i skoler eller daginstitutioner.

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, da vi jo allerede har en brugbar ordning, hvor efterlønnere og pensionister i år kan arbejde uden modregning, hvis arbejdet har med bekæmpelse af Covid-19 at gøre

LIZETTE RISGAARD

Eller det kan være sygeplejersker, der har forladt arbejdsmarkedet, men som gerne vil give en hånd med på det lokale sygehus.

Men det kan også være socialrådgivere og sagsbehandlere, der kan hjælpe med papirarbejdet på rådhuset. Og det kan være håndværkere – faglærte som ufaglærte – der kan bidrage til at oprette og indrette indkvarteringen.

”Det er virkelig vigtigt, at vi tænker bredt her. Vi må ikke låse os selv fast på særlige opgaver og faggrupper. Det må være op til kommunerne at afgøre, hvilke opgaver de har brug for at få løst, siger Lizette Risgaard.

FH forudser, at bidraget fra efterlønnere og pensionister i høj grad afhænger af, hvor rigid og bureaukratisk en sådan ordning udformes og opfordrer til en enkel løsning i en svær situation.

Midlertidig ordning

FH foreslår, at ordningen skal være midlertidig og løbe frem til medio 2023. Samtidig er det vigtigt, at den træder i kraft hurtigt. Derfor bør efterlønnere og pensionister, der har lyst til det, allerede her i 2022 kunne arbejde uden modregning på de relevante områder.

I 2023 er det ikke nødvendigt, at ordningen omfatter folkepensionister, da der allerede er indgået aftale om, at de fra 2023 kan arbejde uden at blive ramt på folkepensionen.

Kopiér Covid-19-reglerne

FH foreslår, at initiativet tager afsæt i den særlige ordning for covid-19-relateret arbejde, der gælder for i år, og hvor efterlønnere m.fl. kan bidrage til bekæmpelse af coronaen uden modregning.

”Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, da vi jo allerede har en brugbar ordning, hvor efterlønnere og pensionister i år kan arbejde uden modregning, hvis arbejdet har med bekæmpelse af Covid-19 at gøre. Den ordning kan vi i store træk kopiere til også at gælde arbejdet omkring de ukrainske flygtninge”, siger Lizette Risgaard.

FH har sendt sit forslag til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.