Ruslands invasion af Ukraine skaber stor usikkerhed i verdensøkonomien og har betydet stigende priser i Danmark såvel som resten af verden. Flygtningestrømmen fra Ukraine betyder også, at vi skal forholde os til, hvordan vi hjælper de mange mennesker på flugt, der kommer til Danmark.

Et helt centralt element bliver, hvordan og hvor hurtigt ukrainerne kan integreres på det danske arbejdsmarked på en måde, der er meningsfyldt for den enkelte, men som også giver samfundsøkonomisk mening for Danmark.

Tilstrømningen af ukrainere bliver koblet til den mangel på arbejdskraft, som er blevet italesat med tiltagende styrke.

Det er afgørende, at der ikke opstår et parallelt arbejdsmarked for ukrainere med tvivlsomme standarder. Det er noget, vi i fagbevægelsen vil have fokus på, og noget vi forventer, at alle involverede parter vil tage seriøst.

JONAS SCHYTZ JUUL

Færrest mulige stamgæster i jobcenteret

Og det er naturligt, at der er et bredt ønske om, at ukrainerne bliver en del af arbejdsfællesskabet. Ingen ønsker at gentage den svigtende integration, som vi alt for ofte har set med flygtninge, der kommer her til landet, og alle deler nok det synspunkt, at færrest muligt skal blive stamgæster i jobcenteret.

Der er imidlertid mindst to forhold, det er helt centralt at have blik for.

For det første er det vigtigt at huske på, at der er tale om flygtninge, som er fordrevet fra krig og har efterladt deres hjem og hverdag.

Det er familier på flugt, og vores førsteprioritet skal være en ordentlig og værdig modtagelse – ikke at kræve, at ukrainerne skal være svaret på danske rekrutteringsudfordringer og konjunkturbestemte genvordigheder fra dag ét.

Fordrevne ukrainere skal ikke ansættes under uværdige forhold

Det er urealistisk at forestille sig, at alle ukrainere, der er flygtet til Danmark, kan indtræde på arbejdsmarkedet fra den dag de ankommer til landet.

For det andet er det afgørende, at ukrainerne ikke ansættes under uværdige forhold. I Danmark har vi en trist historie med mange sager om underbetalt, østeuropæisk arbejdskraft, der bliver budt usædvanligt dårlige arbejdsvilkår.

Det kan og skal vi gøre bedre.

Regeringen har i sidste uge nedsat et ”Partnerskab om ukrainere i job” og vil sammen med arbejdsmarkedets parter have fokus på arbejdsmarkedsintegration.

I den forbindelse har det været afgørende for Fagbevægelsens Hovedorganisation at sikre, at ansættelse af ukrainske borgere sker efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår.

Der må ikke opstå et parallelt arbejdsmarked

Det er afgørende, at der ikke opstår et parallelt arbejdsmarked for ukrainere med tvivlsomme standarder. Det er noget, vi i fagbevægelsen vil have fokus på, og noget vi forventer, at alle involverede parter vil tage seriøst.

Ingen skal udnyttes til underbetalt arbejde – slet ikke flygtninge, der kommer hertil i en sårbar situation.

Det er først og fremmest dybt urimeligt, og det kan samtidig skabe en nedadgående effekt i bunden af lønhierarkiet, som ingen kan være tjent med.

Derfor har vi blandt andet opfordret regeringen til at etablere en robust arbejdsmarkedsovervågning, så vi ikke ender med et A og et B-arbejdsmarked.