I dag kan tredjelandsborgere uden for EU komme til Danmark og arbejde via den såkaldte beløbsordning, hvis de får tilbudt en stilling med en årsløn på mindst 448.000 kr. inkl. ferie og pension.

Regeringen indgik den 21. januar en aftale om styrket international rekruttering, der indebar, at der skulle indføres en ny, midlertidig supplerende beløbsordning med en lavere beløbsgrænse på kr.375.000.

Det skulle tiltrække flere udlændinge til Danmark, hvor de vil kunne arbejde for minimum for 31.250 kr. op måneden incl. feriepenge og pension.

Forslaget er i dag blevet behandlet og forkastet i Folketinget.

Det er en myte, at virksomhederne ikke kan rekruttere arbejdskraft fra udlandet bl.a. på grund af lønniveau

Lizette Risgaard

”Det er godt, at Folketinget ikke har kunnet enes om en lavere beløbsgrænse. Set med vores øjne er opgaven at få alle med i opsvinget, både seniorer, langtidsledige, unge uden job og uddannelse osv. – ikke at åbne yderligere op for arbejdskraft fra hele verden til lavere løn”, siger formand for FH Lizette Risgaard.

Rekordmange udenlandske arbejdstagere i Danmark

Der er i dag allerede rekordmange udenlandske arbejdstagere i Danmark. Det gælder uanset, om man ser på det samlede antal udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, eller om man ser på gruppen af tredjelandsborgere alene. Uanset hvilken gruppe man ser på, har der ikke været flere udlændinge på det danske arbejdsmarked siden 2008.

”Det er en myte, at virksomhederne ikke kan rekruttere arbejdskraft fra udlandet bl.a. på grund af lønniveau.

Der er fri indvandring for arbejdstagere fra hele EU, og hvis en virksomhed ønsker at rekruttere uden for Europa, er der fine ordninger i form af beløbsordningen eller positivlisterne. Og så er der altså fortsat ledige i Danmark, der drømmer om en plads på arbejdsmarkedet”, siger Lizette Risgaard.