Det er noget af en selvmodsigelse, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard roder sig ud i i sit indlæg d. 10. oktober.

Læs Cecilia Lonning-Skovgaards indlæg

Under overskriften ”Regeringen skal turde tage opgøret med fagforeningerne for at få nytteindsatsen til at virke”, får hun både sagt, at ledige udlændinge ikke må tage ordinære jobs samtidig med, at hun foreslår, at disse ledige skal overtage helt konkrete, ordinære stillinger i kommunerne.

Så hvad mener du egentlig, Lonning-Skovgaard?

Nej til at udlændinge fortrænger ordinære job

Vi kan godt blive enige om, at det giver god mening, at ledige udlændinge på kontanthjælp skal arbejde 37 timer om ugen for deres ydelse. Det vil helt klart fremme deres tilknytning til det danske arbejdsmarked og hermed bane vejen for et ordinært job. Så langt så godt.

Men vi kan selvfølgelig ikke have, at udenlandske kontanthjælpsmodtagere går ind og overtager jobs, der i dag varetages af medarbejdere på helt almindelige vilkår i kommunerne.

Det er desværre præcis dét, borgmesteren gør, når hun henviser til opgaver som at rydde op på gader og strande, vedligeholde legepladser i parker, institutioner og skoler eller ordne fællesarealer på plejehjem eller ved havnen. Det er i dag helt almindelige arbejdsopgaver, der i dag varetages af vores kolleger på overenskomstmæssige vilkår.

Så hvis ledige flygtninge og indvandrere kan varetage jobs med de opgaver, så ansæt dem dog i stedet. Ellers vil det bare bidrage til fortrængning af ordinært ansatte og unfair konkurrence.

Ledige udlændinge skal både lære dansk, opkvalificeres og i jobtræning

Jeg er helt klar over, at det er et stort dilemma for kommunerne at leve op til regeringens krav om 37 timers aktivering af udenlandske kontanthjælpsmodtagere. For på den ene side må disse ledige naturligvis ikke fortrænge nuværende medarbejdere, og på den anden side må nyttejobbene ikke være meningsløse.

Vi i fagbevægelsen mener i stedet, at den 37 timers aktivering skal tilrettelægges som et individuelt jobintegrationsforløb. Danskundervisning, reel opkvalificering og virksomhedsrettet indsats skal kombineres i ét samlet forløb med fokus på, at den ledige skal være bedre rustet til at få et job efter forløbet, end vedkommende var før forløbet. Det vil samtidig bidrage til at skabe mere af den efterspurgte, kvalificerede arbejdskraft.

Det er slet ikke så svært, Lonning-Skovgaard. Især ikke, hvis du dropper forsøget på at blæse og have mel i munden samtidig.

Indlæg bragt i Altinget 01.11.21