Hvert år køber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for hele 380 mia. kr. – det svarer til ca. 10 Storebæltsbroer i 2022-priser. En del af de mange skattekroner havner hos firmaer, der underbyder danske løn og arbejdsvilkår eller ligefrem har en kriminel baggrund – ofte udenlandske firmaer.

Især indenfor store, offentlige byggeprojekter, som det offentlige bruger ca. 60 mia. kr. på hvert år, har der været stribevis af sager om overtrædelse af reglerne og arbejde på dårlige vilkår.

Danske lønmodtagere skal ikke opleve, at deres skattekroner ender i lommen på udenlandske selskaber, der underbetaler deres ansatte, ser stort på arbejdsmiljø og skattebetalinger med den konsekvens, at dygtige og ordentlige virksomheder og deres ansatte forbigås, fordi andre byder sig til med kunstigt lave priser

LIZETTE RISGAARD

Men også på andre områder har der været eksempler på, at løfter om både lav pris og ordentlige arbejdsvilkår har været for gode til at være sande. Det gælder fx kommunal madudbringning med Intervare, der står bag Nemlig.com, ligesom der bl.a. har været skandalesager på det nye supersygehus i Odense, den københavnske metro, renoveringen af Århus Universitet, den nye Storstrømsbro og Femern Bælt.

Loven skal stille nye krav til leverandørerne

De dårlige vilkår breder sig på trods af, at langt de fleste offentlige myndigheder – kommuner, regioner og statslige institutioner – har arbejdsklausuler, der på papiret sikrer ordentlige arbejdsvilkår.

Arbejdsklausuler

Et dokument eller en tekst, som indgår som en del af kontrakten mellem udbyderen af en opgave og en privat leverandør. Hvis klausulen ikke overholdes, anses det som et brud på kontrakten.

Problemet er, at de ikke bliver håndhævet og kontrolleret godt nok. Fx har kun 40 procent af kommunerne afsat penge til kontrol med, om klausulerne bliver overholdt. Og kun 20 procent har en central kontrolenhed til formålet. Det viser en undersøgelse fra sidste år, som Analyse og Tal lavede for 3F.

Stram op, politikere!

Derfor er det nødvendigt, at politikerne strammer markant op på udbudsloven. Det mener formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard. En opdatering af udbudsloven forhandles netop i denne tid på Christiansborg, og inden længe fremsætter regeringen forslag til ændring af loven.

”Udbudsloven skal revideres og her skal regeringen og Folketingets partier sikre, at danske lønmodtagere ikke fortsat skal opleve, at deres skattekroner ender i lommen på udenlandske selskaber, der underbetaler deres ansatte, ser stort på arbejdsmiljø og skattebetalinger med den konsekvens, at dygtige og ordentlige virksomheder og deres ansatte forbigås, fordi andre byder sig til med kunstigt lave priser,” siger hun.

Lizette Risgaard peger på, at reglerne i udbudsloven kommer til at afgøre vilkårene for endnu flere lønmodtagere i fremtiden – nemlig for de titusinder, der skal være med til at etablere energiøer til en samlet pris af 270 mia. frem mod 2033.

”Udbudsloven skal ændres, så det bliver lettere at si de brodne kar fra og sikre bedre vilkår for virksomheder og lønmodtagerne. På den måde sikrer vi også en mere fair konkurrence for de ordentlige virksomheder”, siger Lizette Risgaard.

FH’s forslag til en ny udbudslov

Nødvendigt med penge til effektiv kontrol

Konkret foreslår FH, at offentlige ordregivere skal forpligtes til afsætte penge til kontrol med, at deres arbejdsklausuler rent faktisk overholdes.

”Det er afgørende, at der bliver afsat penge nok til at føre effektiv kontrol. For hvis kontrollen er for overfladisk, så kan det i stedet skjule problemernes virkelige omfang”, siger Lizette Risgaard.

Det har man set i Københavns Kommune, som gik fra kun at finde kun 14 procent overtrædelser, da man havde en ekstern stikprøvekontrol, til hele 82 procent overtrædelser, da kommunen hjemtog kontrolopgaven og oprettede et internt indsatsteam, der tager ud på arbejdspladserne.

Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler viste i oktober 2021 hele 43 tilfælde af løndumping hos statens egne entreprenører.

Krav til ny udbudslov

”Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som tager alt for små skridt. Vi skal have krav om arbejdsklausuler, om at der skal tages nok lærlinge, og om at offentlige ordregivere skal forpligtes til at afsætte penge til kontrol. Og så må man få gang i et samarbejde om kontrol, så alle myndigheder ikke skal opfinde den dybe tallerken”, siger Lizette Risgaard.

FH’s konkrete forslag til ny udbudslov er:

  • Det skal være et lovkrav for offentlige ordregivere at bruge arbejdsklausuler
  • Der skal være et krav om en bevilling eller anden betryggende finansiering hos den offentlige ordregiver, så der sikres løbende kontrol med at klausulerne bliver overholdt. 
  • Flere kommuner samarbejder allerede om kontrol, men regionerne og staten skal med ombord, så eksempelvis kommunale kontrolenheder kan samarbejde med statens fælles myndighedsindsats mod social dumping og statens kontrolenhed for arbejdsklausuler under Vejdirektoratet.
  • Man skal indskærpe de såkaldte udelukkelsesgrunde, så virksomheder der er dømt for økonomisk kriminalitet, er sortlistet i andre lande, eller har domme i Arbejdsretten, bliver udelukket for at byde på offentlige opgaver.

”Nu har der siddet nogle partier bag Danmark kan Mere I-aftalen og tyvstartet med at sætte lapper på udbudsloven. Det er en fin start. Men når loven bliver fremsat må partierne lægge lappegrejet væk og få skiftet det hjul engang for alle – ellers må de stå på mål for, hvorfor offentlige penge fortsat skal kunne gå til firmaer, der ikke overholder spillereglerne,” siger Lizette Risgaard.