Målet for Arbejdstilsynet er at øge kendskabet til danske regler for organisering af arbejdsmiljøarbejdet, og det sker gennem materialer tilgængelige på fire sprog: dansk, engelsk, polsk og tysk.

På byggepladser er et effektivt samarbejde om sikkerheds- og sundhedsarbejdet afgørende.

Arbejdstilsynet understreger vigtigheden af, at alle involverede parter er bekendt med de danske regler, så eksisterende arbejdsmiljøproblemer kan løses, og nye kan forebygges.

Plakater og faktark

Derfor har tilsynet udviklet materialer, der specifikt adresserer, hvordan virksomheder kan inddrage arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet med sikkerhed og sundhed.

I bekæmpelsen af social dumping retter Arbejdstilsynets tilsynsførende opmærksomheden mod den forebyggende arbejdsmiljøindsats på store infrastruktur- og byggeprojekter i hele landet.

Download materialet

Download materialet

På en byggeplads skal alle virksomheder deltage i bygherrens sikkerhedsmøder og løbende inddrage medarbejderne i planlægningen af arbejdet og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Download plakater, faktaark og vejledninger

Plakater og faktaark om Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) vil blive præsenteret på byggepladser i de kommende måneder.

Dette materiale er målrettet bygherrer, entreprenører samt udenlandske virksomheder og ansatte og indeholder centrale regler om AMO samt inspirerende ideer til at styrke hverdagens arbejdsmiljøarbejde på byggepladserne.

Den omfattende indsats fra Arbejdstilsynet sigter mod at skabe et trygt og effektivt arbejdsmiljø på tværs af hele bygge- og anlægsbranchen.

BFA mister midler

FH har netop sammen med DA udgivet pjecen “Fælles indsats mod bedre arbejdsmiljø”, der beskriver hvordan besøg fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser hver dag løfter arbejdsmiljøet for danske lønmodtagere.

Med udgangen af 2024 udløber disse midler: “Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats”, siger Flemming Grønsund.

LÆS MERE: Sådan arbejder Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø

Fakta om AMA: Arbejdsmiljøorganisation

Fakta om AMA: Arbejdsmiljøorganisation

En arbejdsmiljøorganisation (AMO) er virksomhedernes interne organisering af samarbejdet om arbejdsmiljøet mellem arbejdsgiver, arbejdsledere og øvrige ansatte i virksomheden og på byggepladsen. AMO skaber altså rammen om den løbende dialog om arbejdsmiljøet i virksomheden.

En virksomhed er forpligtet til at oprette en AMO på bygge- og anlægspladser, når der er mindst fem ansatte og indlejede, som arbejder der i mindst 14 dage.

Kilde: Arbejdstilsynet