Hele 16,4 mia. kr. koster det i fravær for danske arbejdspladser, at lønmodtagerne er sygemeldte med stress.

Det viser nye beregninger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Og det er endda, uden at sygedagpenge og udgifter til sundhedsvæsenet samt forsikringsselskabernes omkostninger til psykologsamtaler er talt med.

De nye og bundsolide tal fra NFA er noget af et wake-up call for arbejdsgiverne.

Flemming H. Grønsund

”De nye og bundsolide tal fra NFA er noget af et wake-up call for arbejdsgiverne. Når alene produktionstabet som følge af stress overstiger 16 mia. kr. og giver et tab på ca. 61,9 mio. arbejdstimer, viser det med al tydelighed, at der er en kæmpe gevinst at hente ved at bekæmpe stress på arbejdspladserne.

LÆS OGSÅ: Fravær i forbindelse med stress koster danske arbejdspladser mindst 16,4 mia. kroner årligt (NFA.dk)

Og det er ikke kun godt for arbejdsgiverne, men i lige så høj grad for lønmodtagerne – for ingen har da lyst til at være syge på grund af stress,” siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Flemming H. Grønsund.

FH er i løbende dialog med arbejdsgiverne om at få styrket samarbejdet og den forebyggende indsats både centralt og lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdsgiverne skal på banen

Samtidig uddanner FH’s medlemsorganisationer de tillidsvalgte til at kunne løfte opgaven med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdsgiverne.

Men de tillidsvalgte kan ikke stå ude på arbejdspladserne og løfte dette ansvar alene. Arbejdsgiverne er nødt til at prioritere området meget højt og tage ansvar for forebyggelse af stress alvorligt, mener FH’s næstformand.

”Det er vigtigt at gøre noget mere ved arbejdsvilkårene og betingelserne for, at medarbejderne kan holde til og trives på jobbet, frem for at skabe yderligere pres. Og det gør man blandt andet ved at give medarbejderne øget og reel indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde.

Man ved fra forskningen at fx indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, giver bedre mentalt helbred og øget jobtilfreds,” siger Flemming H. Grønsund.

Gør fravær af stress-sygemeldinger til et ledelsesparameter

I arbejdet med at nedbringe stress på arbejdspladsen er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for, at især ledere med personaleansvar har viden om og kompetencer til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse.

Derfor bør man sende langt flere ledere på uddannelse og kurser i stress og psykisk arbejdsmiljø – og gerne sammen med de tillidsvalgte, hvis det står til FH’s næstformand.

Alt for ofte ser vi, at stressramte lønmodtagere i bedste fald bliver mødt med individuelle tilbud om mindfulness, psykologsamtaler og coaching. Og i værste fald bliver de fyret.

Flemming H. Grønsund.

”Man kan gøre et godt arbejdsmiljø og fravær af stresssygemeldinger til et centralt ledelsesparameter ved at lade det indgå i resultatkontrakter på lige fod med andre nøgletal.

På den måde kan man holde øje med udviklingen, holde arbejdsgiver ansvarlig og motiveret til at få nedbragt stressen blandt medarbejderne – til alles bedste,” siger han.

Ofte oplever lønmodtagerne, at arbejdsgiverne forsøger at ”fikse” den enkelte medarbejder og komme med gode råd om at skrue ned for aktiviteter og forpligtelser i privatlivet i stedet for at gøre noget ved arbejdsmiljøet og de forhold i arbejdet, der skaber stress.

”Alt for ofte ser vi, at stressramte lønmodtagere i bedste fald bliver mødt med individuelle tilbud om mindfulness, psykologsamtaler og coaching. Og i værste fald bliver de fyret.

Det virker paradoksalt, når undersøgelser fra Arbejdstilsynet og NFA samtidig peger på, at hovedårsagen til lønmodtagernes stress er belastninger i arbejdet,” siger Flemming H. Grønsund.

Læs den videnskabelige artikel

Læs den videnskabelige artikel

The labor market costs of work-related stress: A longitudinal study of 52 763 Danish employees using multi-state modeling

Resultater:

Af de ansatte havde 26-37% mindst én arbejdsrelateret stressindikator. Mænd i alderen 35-64 år og kvinder i alderen 18-64 år, der oplevede arbejdsrelateret stress, havde op til 81,6 færre arbejdsdage og op til 50,7 flere sygedage i løbet af opfølgningsperioden sammenlignet med mænd på samme alder uden arbejdsstress.

Det gennemsnitlige årlige tab af arbejdsfravær pr. medarbejder forbundet med arbejdsrelateret stress var 1903 euro for mænd og 3909 euro for kvinder, svarende til henholdsvis 3,3% af mænds årlige løn og 9,0% af kvinders årlige løn.

De samlede årlige udgifter var 305,2 millioner euro for mænd og 868,5 millioner euro for kvinder.

Kilde: NFA.dk