Knapt fem år er gået, siden de 705 medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i 2019.

I denne uge var de for sidste gang samlet til plenarforsamling i Strasbourg, før der igen er valg til Europa-Parlamentet i alle medlemslandene mellem den 6.-9. juni.

Med fire dage i Strasbourg, skulle medlemmerne gennem i alt 98 afstemninger.

Slutspurten spændte over alt fra vedtagelsen af platformsdirektivet, og et nyt regelsæt, der forbyder salg af produkter og varer i Europa lavet med tvangsarbejde, til vedtagelsen af et direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og en lov der gerne skulle bidrage til at forbedre vores luftkvalitet i hele Europa.

84 plenarforsamlinger, mere end 2.000 timer sammen og 1.000 lovforslag behandlet

De 98 afstemninger i denne uge er dog ingenting, hvis man ser på det samlede antal afstemninger de sidste fem år.

Medlemmerne, herunder vores 14 danske medlemmer har været samlet til plenarforsamling 84 gange, hvor de har tilbragt mere end 2.000 timer sammen og behandlet mere end 1.000 lovforslag.

Dertil kommer flere tusinde timers arbejde i udvalg som f.eks. Beskæftigelsesudvalget, hvor mange af de direktiver, der har haft FH’s interesse er blevet forhandlet. F.eks. har Parlamentsmedlemmerne i udvalgene kæmpet for at vi får bedre arbejdsmiljøregler på asbestområdet.

Også Parlamentets kamp for ligeløn mellem mænd og kvinder har ført til, at vi nu står med et løntransparensdirektiv, som vi håber, kan bidrage til mere ligestilling.

Ved den sidste plenarforsamling blev det altså – til glæde for de mange platformsarbejdere – til en vedtagelse af platformsdirektivet. Det er vi i FH også meget glade for, og vi ser frem til at være med til at sikre ordnede vilkår for de mere end 28 millioner platformsarbejdere i EU.