En banemontør, der blev afskediget efter næsten 40 års ansættelse i Banedanmark, får en stor erstatning efter at have fået hjælp af sin fagforening Dansk Jernbaneforbund og Hovedorganisationen FH.

Transportministeriet og Banedanmark har tabt en sag i Københavns Byret, som FH har ført på vegne af en erfaren banemontør, der blev beskyldt for at have tidsregistreret forkert og forladt arbejdspladsen før tid.

I Dansk Jernbaneforbund er man meget glad for dommen.

Efter næsten 40 års ansættelse må der stilles strenge krav til bevisbyrden for, at medarbejderen har begået en grov, bevidst tjenesteforseelse

Jesper Schäfer Munk

“Det bliver slået entydigt fast, at vores kollega ikke har forsøgt at bedrage nogen. Det betyder også meget for vores kollega. Det har ikke været nemt at skulle leve med anklagerne om at have snydt den arbejdsplads, som man har givet det meste af sit arbejdsliv til,” siger forbundskasserer i Dansk Jernbaneforbund Kirsten Andersen.

Historisk høj erstatning

Selve erstatningen er historisk høj og kan forhåbentligt danne præcedens i lignede sager, understreger forbundet.

“Det er en meget voldsom oplevelse at blive fyret med anklager om grov tjenesteforseelse. Derfor er det kun ret og rimeligt, at der er faldet en erstatning, der reelt står mål med den tort, vores kollega har været udsat for.

”Banemontører er de arbejdere, der vedligeholder og reparerer blandt andet togspor. Normalt sker arbejdet om dagen, men da togtrafikken standses, bliver arbejdet af og til flyttet til om natten.

Det er bl.a. komplicerede målinger, som kan tage både kort og lang tid og derfor er svære at vurdere omfanget af. I den konkrete sag blev arbejdet afsluttet om natten, og arbejderne tog hjem.

Herefter valgte Banedanmark at beskylde to af arbejderne for at “tidsregistrere forkert i meget stort omfang”.

Et opklarende møde og dialog kunne have udredt misforståelserne, og en fyring kunne være undgået

Jesper Schäfer Munk

Banedanmark anførte i en mail til to arbejdere, at hvis det planlagte arbejde afsluttes før arbejdstidens ophør, skal det registreres, og hvis man vælger at gå hjem før tid, skal der anvendes afspadsering.

Banemontørerne fik en mail med beskyldningerne, men fik hverken advarsler eller blev indkaldt til samtaler inden fyringen. Beskyldningen om, at de forlod arbejdspladsen, før vagten var slut, kom meget pludseligt. Der var hverken dialog eller møder inden.

FH: Bevisbyrden er arbejdsgivers

FH har i Byretten fremført, at beskyldningerne fra Banedanmark er udtryk for misforståelser, mistolkninger og vildfarelser.

“Et opklarende møde og dialog kunne have udredt misforståelserne, og en fyring kunne være undgået”, forklarer advokat i FH, Jesper Schäfer Munk, der har ført sagen på vegne af Dansk Jernbaneforbund og medlemmet.

“Arbejdsgiver mener, at den erfarne medarbejder forlader arbejdspladsen, før vagten er slut. Men det findes der ingen dokumentation for. Efter næsten 40 års ansættelse må der stilles strenge krav til bevisbyrden for, at medarbejderen har begået en grov, bevidst tjenesteforseelse”, siger FH-advokaten.

Banedanmark og Trafikministeriet blev i Byretten repræsenteret af Kammeradvokaten, der først valgte at anke dommen til Landsretten, men senere fortrød.