En ny generation træder i disse år ud på arbejdsmarkedet. Det er den såkaldte generation Z, der er født i sidste halvdel af 1990’erne og i 00’erne.

Med afsæt i en meningsmåling blandt 2500 unge mellem 18-30 år og fokusgruppeinterviews, har FH fået tegnet et generationsportræt af unge på tværs af fag.

Og du inviteres til lanceringen af generationsportrættet tirsdag d. 21. maj kl. 16:00-18:00 i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Islands Brygge 32 D. Arrangementet er gratis.

De unge tager opvæksten med på arbejde

I forskningen taler man om en generation, der er vokset op i et ”præstationssamfund”, hvor det handler om at være effektiv, produktiv, omstillingsparat og hele tiden præstere bedre, så man kan komme langt og blive et vellykket og succesfuldt menneske.

Tilmeld dig!

Tirsdag d. 21. maj kl. 16:00-18:00
Fagbevægelsens Hovedorganisation,
Islands Brygge 32 D

Arrangementet er gratis.

Generationen er vokset op i et krisebevidst samfund.

I hjemmet er generationen opdraget med at blive inddraget og lyttet til i familiens beslutninger.

I uddannelsessystemet har de mødt nationale tests og en fokus på, at karakterer er afgørende for de fremtidige valgmuligheder. Det fylder mere, at de kan ”vælge forkert”. 

De unge tager deres opvækst med ind på arbejdsmarkedet.

Skal arbejdsgiverne tilpasse sig de unges forventninger?

Derfor spørger vi arbejdsgiverne, om de skal tilpasse sig de unges forventninger i en tid, hvor de mangler arbejdskraft.

Vi spørger de unge om, hvordan deres generation får den bedste start på deres arbejdslivet. Og så spørger vi os selv om, hvordan vi bedst hjælper de unge til at få et godt arbejdsliv.

Program

Program

  • 15:45 Ankomst, øl og snacks
  • 16:00 Velkomst 
  • 16:05 Unges bekymringer og forventninger til fremtidens arbejdsmarked. Rapportens hovedfund præsenteres af Sarah Steinitz og Malthe Moll Wingender fra Analyse & Tal
  • 16:45 Hvordan indretter vi arbejdsmarkedet til den nye generation? Samtale mellem Morten Skov
  • Christiansen (formand for FH), Pernille Knudsen (viceadministrerende direktør i DA), Anneline Larsen (forperson for Lærerstuderendes Landskreds) og Jacob Dahl (formand for 3F Ungdom)
  • 17:30 Unges dilemmaer fra arbejdslivet. Jobpatruljens Brevkasse rykker ud af TikTok og ind i FH Panelet er som altid Trine Thomhav (konsulent i Jobpatruljen) og Christine Bruun-Egebjerg (ungdomskonsulent i HK Sjælland) med special guest Morten Skov Christiansen (formand i FH)
  • 17:55 Afrunding

Tilmeld dig til arrangementet her