Kære venner,

ÅRET NÆRMER SIG SIN AFSLUTNING, og det er tid til at se tilbage. På et år, der har givet os meget. På godt, men desværre også på ondt.

2022 kan huskes for meget, men mere end noget andet vil det blive husket som året, hvor der igen blev krig i Europa. Putins meningsløse invasion af Ukraine har skabt kaos, frygt og panik.

Rekordhøj inflation og energikrise har lagt et enormt pres på helt almindelige lønmodtagere. Dem skal vi blive ved med at hjælpe i denne krisetid!

Lizette Risgaard

Først og fremmest for ukrainerne selv, der i hobetal er blevet tvunget på flugt fra den russiske hærs død og ødelæggelser.

Men også resten af verden har måttet betale en pris for Putins tyranniske ambitioner.

Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor en rekordhøj inflation og energikrise har lagt et enormt pres på helt almindelige lønmodtagere. Dem skal vi blive ved med at hjælpe i denne krisetid.

Og det kan vi!

For på trods af inflationen har 2022 været et fænomenalt år for dansk økonomi. Aldrig har flere været i arbejde i Danmark, og alligevel mangler flere sektorer stadig arbejdskraft.

LÆS OGSÅ: Skævhed i arbejdsstyrken koster formue – fagbevægelsen forlanger handling!

Det har givet os muligheden for at få flere mennesker, som har været på kanten af arbejdsmarkedet, med ind på arbejdsmarkedet, og det har været meget positivt at se.

Det skal vi blive ved med at fokusere på, så vi kan få endnu flere langtidsledige med på fremtidens arbejdsmarked.

Vi ser frem til at kæmpe hårdt for lønmodtagerne i de næste fire år!

Lizette risgaard

DET HAR OGSÅ VÆRET ET STORT ÅR for mig personligt.

FH holdt i efteråret vores første kongres siden stiftelsen i 2018. En rigtig god kongres med mange vigtige beslutninger for de kommende år.

Jeg blev genvalgt som formand, og jeg er naturligvis rigtig glad for den tillid, de delegerede viser mig, og også næstformændene Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund. Tusind tak for det, og vi ser frem til at kæmpe hårdt for lønmodtagerne i de næste fire år.

Men vi var jo ikke de eneste, der var på valg i år. Regeringen udskrev valg til Folketinget, og Mette Frederiksen blev genvalgt og er nu fortsat statsminister.

Hun vil føre Danmark videre igennem inflationskrisen, som leder af en regering henover midten i dansk politik.

Det er ikke blevet gjort i mange år, og jeg vil gerne rose statsministeren for at have modet til at sætte det projekt i søen.

Der er ingen tvivl om, at det vil give udfordringer at lede en regering med så forskellige deltagere. Men hvis det lykkes, kan det være rigtig godt for Danmark. For de forlig, en bred regering kan blive enige om, vil være særdeles holdbare.

NU VI ER VED VALG, er jeg også nødt til at tale om noget, der bliver valgt alt for lidt: Nemlig erhvervsskolerne og professionsuddannelserne. I år faldt ansøgertallet til begge dele markant, og det er et kæmpe problem.

Vi har brug for langt flere faglærte, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling. Og i øvrigt også, hvis vi vil bevare vores vækst og velstand – for som det ser ud nu, kommer vi til at mangle så mange faglærte, at en helt masse projekter vil gå i stå.

Jeg vil blive ved med at presse på for at få forbedret og udviklet både uddannelserne på professionsskolerne og erhvervsuddannelserne.

LIZETTE RISGAARD

I de kommende år bliver vi langt flere børn og ældre. Allerede nu mangler der sygeplejersker, pædagoger, sosu’er og mange andre vitale funktioner i den offentlige sektor.

LÆS OGSÅ: Så mangle flere børn og ældre kommer der i din kommune!

Derfor er jeg meget bekymret over, at ansøgertallene er i frit fald. Det må og skal vi gøre noget ved!

Jeg vil blive ved med at presse på for at få forbedret og udviklet både uddannelserne på professionsskolerne og erhvervsuddannelserne. Og lad os få en trepartsforhandling og en national handlingsplan for vores særdeles udfordrede sundhedssystem.

MEN NYTÅR ER OGSÅ EN FESTDAG, så det skal ikke kun handle om problemerne. For 2022 var faktisk også et år med mange sejre.

Vi har fået vedtaget den første forbedring af dagpengesystemet i årtier, og det kan kun gå for langsomt med at få den implementeret.

LÆS OGSÅ: De forhøjede dagpenge skal fremrykkes: Reel købekraft i frit fald!

For dagpengene er blevet udhulet i en grad, hvor der er en reel bekymring for, at lønmodtagerne vil forlade systemet i massevis, fordi dækningen simpelthen er for dårlig.

Et tegn herpå er, at rekordmange lige nu tegner private lønsikringer.

Et sådant krisetegn kan vi ikke bare sidde overhørig. Dagpengene er en helt afgørende del af vores flexicurity-model, og de skal sikre en god understøttelse, hvis uheldet skulle være ude.

2022 VAR OGSÅ ÅRET, hvor de første medlemmer, som har 42, 43 eller 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet, værdigt har kunnet vælge at trække sig tilbage på tidlig pension. Og det er ikke kun de ældste, der har fået bedre forhold i år.

Også for småbørnsforældrene har det været et godt år, da vores nye barselslov trådte i kraft i august. Den sikrer en ligestilling af barselsorloven, så begge forældre har de bedste muligheder for at tilbringe kvalitetstid med deres barn i den første tid.

Det er det allerbedste for barnet, forældrene og for arbejdsmarkedet.

JEG LOVER JER ALLE, at jeg og alle mine dedikerede kolleger i fagbevægelsen vil gøre vores absolut bedste for at sikre mindst lige så store sejre i 2023.

JEG KAN GODT GARANTERE, at det bliver et spændende år.

Den nye regering skal for alvor i gang med sit arbejde, og vi samarbejder med den, så politikken bliver så god som mulig for lønmodtagerne.

Og så er overenskomstforhandlingerne for ansatte i den private sektor jo så småt gået i gang. De forhandlinger kommer til at fylde rigtig meget i fagbevægelsen i de næste måneder.

Jeg vil gerne ønske alle forhandlerne alt det bedste, og jeg glæder mig til at se den danske model i aktion. Forhåbentlig kan vi fejre en god, ny overenskomst i løbet af foråret.

Med det vil jeg ønske alle et fantastisk nytår. Må I og alle jeres kære komme godt og sikkert ind i 2023.