Mange lønmodtagere er nu så hårdt presset af den høje inflation, at fagbevægelsen foreslår en omfattende hjælpepakke målrettet lønmodtagerfamilier, ledige og husstande med høje varmeudgifter. FH’s pakke beløber sig i første omgang til 2,5 mia. kr., som skal hurtigt ud til danskerne.

Hvis inflationen fortsætter ind i 2023, skal hjælpen fordobles til omtrent 5. mia. kr. Oven i det foreslår FH, at der indføres en skat på overnormal profit, som skal finansiere at elafgiften sættes ned.

Fagbevægelsens foreslår i sin nyeInflationspakke til lønmodtagerfamilier” blandt andet økonomisk hjælp til transport, dagpengetillæg, forlænget varmecheck, højere fradrag for fagforeningskontingent og en gradvis reduktion af elafgiften.

Inflationen er nu så voldsom, at arbejderfamilier med to indtægter har svært ved at betale for opvarmningen af deres hus, transport, dagligvarer, faglige kontingenter osv.

Lizette Risgaard

”Inflationen er nu så voldsom, at arbejderfamilier med to indtægter har svært ved at betale for opvarmningen af deres hus, transport, dagligvarer, faglige kontingenter osv.

Det er rigtig godt, at regeringen har lavet en lånepakke, som kan udskyde regningen for de hårdest ramte, men der er også brug for, at regningen bliver mindre for de fleste, og jeg hæfter mig ved, at statsministeren netop har understreget, at der kommer yderligere initiativer. Der synes vi så, at ambitionsniveauet skal være højt”, siger Lizette Risgaard.

Inflationspakke til lønmodtagerfamilier

FH finder det nødvendigt at kompensere de lønmodtagerfamilier, der mærker prisstigningerne i et travlt familie- og arbejdsliv!

Tillæg til dagpengene

Efter mange års udhuling af dagpengene lykkedes det fra oktober 2023 at få hævet satsen de første tre måneder for folk, der har været i beskæftigelse de seneste to ud af tre år.

Men i mellemtiden er rådighedsbeløbet for dagpengemodtagere på grund af inflationen blevet 1.000 kr. mindre værd om måneden. Derfor foreslår FH at fremrykke dagpengetillægget, så det allerede får virkning fra d. 1. januar 2023.

”Dagpengemodtagere får i forvejen typisk halveret deres levestandard, når de mister deres job. Og så slår inflationen altså ekstra hårdt. Så dagpengemodtagere har om nogen virkelig brug for en akut, midlertidig, økonomisk håndsrækning”, siger Lizette Risgaard.  

Hjælp til transporten

FH foreslår også en midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget målrettet folk med lave og middel indkomster, som har langt til arbejde. Samtidig skal lønmodtagere kunne opnå pendlerkort, så flere vil supplere deres bilkørsel med kollektiv transport.

”Det er utrolig vigtigt, at lønmodtagere, der er villige til at acceptere lange transporttider ikke bliver straffet økonomisk. Samtidig har vi som samfund en kæmpe interesse i at opretholde mobiliteten på arbejdsmarkedet”, siger Lizette Risgaard.

Det er simpelthen så urimeligt, at mens arbejdsgiverne har fuldt fradrag for deres medlemskab af en arbejdsgiverorganisation, så er medarbejdernes fradrag blevet markant forringet

Lizette Risgaard

Hæv fradraget for fagforeningskontingent

Fradraget for medlemskab af en fagforening er de seneste årtier blevet markant forringet. Staten bidrager i dag langt mindre til at støtte et velorganisereret arbejdsmarked end førhen. Derfor foreslår FH en forhøjelse af fradragsværdien på fagforeningskontingent fra de nuværende 25,6 pct. til 33 pct., som det var tidligere.

”Det er simpelthen så urimeligt, at mens arbejdsgiverne har fuldt fradrag for deres medlemskab af en arbejdsgiverorganisation, så er medarbejdernes fradrag blevet markant forringet. Det virker, som om politikerne ikke forstår, at den danske model – med stærk organisering på begge sider – er et fælles ansvar”, siger Lizette Risgaard.

Desuden foreslår FH en forlængelse af varmechecken for en bredere kreds end i dag, hvis prisen på opvarmningskilder fortsat er høj i 2023.

Det er rimeligt, at virksomheder med en meget høj indtjening bidrager til statskassen i en tid, hvor der er så hårdt brug for det som nu

Lizette Risgaard

Lavere elafgift skal betales af de bredeste skuldre

Fagbevægelsen vil derudover gerne være med til at reducere elafgiften, men kun hvis finansieringen er retfærdig. FH’s konkrete forslag er, at reduktionen finansieres via en skat på overnormal profit for de virksomheder, der i disse krisetider oplever en ekstremt høj indtjening. z

”Det er rimeligt, at virksomheder med en meget høj indtjening bidrager til statskassen i en tid, hvor der er så hårdt brug for det som nu. En lignende ordning er gennemført i Storbritannien for energisektoren og nu er EU-kommissionen også kommet på banen med et konkret forslag,”

Fakta: Hjælp i tre etaper 

Første etape: Her bruges 2,5 mia. kroner umiddelbart på hjælp via højere transportfradrag, hurtigere indførsel af dagpengetillæg, yderligere varmecheck og yderligere fradrag for fagforeningskontingent. Pakken finansieres gennem de to mia. kr. på regeringens finanslovsudspil og ved at fastfryse topskatterne i 2023.

Første etape vil medføre, at en arbejderfamilie kompenseres med 500 kr. om måneden i rådighedsbeløb, mens en dagpengemodtager kompenseres med ca. 3.000 kr. de første tre ledighedsmåneder.

Anden etape: Der udarbejdes en model for beskatning af overnormal profit og provenuet bruges løbende på at reducere elafgiften.

Tredje etape: Hvis inflationen fortsætter ind i 2023, fordobles puljen til inflationshjælp. Såfremt de økonomiske nøgletal forværres, kan der være behov for ufinansieret stimulans. Ellers skal pakken finansieres fx med initiativer fra FH’s 2030-plan.